Alle berichten door op Robert Vervenne

Vergadering wijkvereniging en dorpstafelbijeenkomst

Dinsdag 8 februari is er weer een vergadering van de wijkvereniging in combinatie met de dorpstafelbijeenkomst.

19.30 uur in dorpshuis Ons Stedeke als het kan, anders online.

Graag even aanmelden bij wijkvereniginglangeweg@gmail.com  dan ontvangt u een digitale uitnodiging. Aan deze bijeenkomst zullen ook vertegenwoordigers van de gemeente, ordehandhaving, woningbouwstichting en sociale zaken deelnemen.

Agendapunten:

 • Stand van zaken nieuwbouw Weth. Trompersstraat.
  Liggen de plannen nog op schema?
  Discussie omtrent de keuze voor levensloopbestendige sociale huurwoningen  in plaats van starterswoningen.

  In een dorp als Langeweg zou het toch meer voor de hand liggen om woningen voor starters, jongeren, jonge gezinnen te bouwen?
 • Renovatie N285
  Liggen de plannen nog op schema?
  Toelichting bij consequenties van de huidige keuze voor een rotonde.
 • Groenplannen
  hoe verder?
 • Windmolens
  Stand van zaken.
  Bouwactiviteiten gaan beginnen!
 • Mariaschool
  Ontwikkelingen en discussie
  Er lijkt weinig motivatie binnen de gemeente, ook binnen politieke partijen, om scholen in kleine kernen binnen de gemeente Moerdijk open te houden.
  We horen en lezen van de gemeente alleen dat ze weinig of niets kunnen doen. Is dat zo??
 • Verkeersdrukte en overlast in de Zuiddijk
   Aanpassing straatinrichting gewenst?
 • Sociale zaken
  Kunnen we Carnaval gaan vieren?
  Wij zijn er klaar voor!!

Carnaval 2022: Ast der op lekt is ’t ok goed!

Het bestuur van carnavalsstichting De Slikgatse Kemphanen heeft in een extra ingelaste  vergadering half januari, na ampele overwegingen, besloten door te gaan met ALLE voorbereidingen voor carnaval 2022. Na raadpleging van alle adviseurs en lobbyisten is het bestuur ervan overtuigd dat uiterlijk begin februari alle beperkingen worden ingetrokken. Zij gaat dus uit van een carnaval zonder restricties.
Indien onze regering toch de komende weken anders besluit, zullen De Slikgatse Kemphanen zich daaraan houden uiteraard. DE consequenties kunnen zij hebben. Het kan hooguit zijn dat er werk voor niets is verzet.
Alle betrokken zijn hierover geïnformeerd en medewerking van velen is gevraagd. Uiteraard zullen zij zelf de afweging maken of ze wel of niet mee kunnen doen.  De eisen die de carnavalsstichting stelt zijn iets aangepast:

Ast der op lekt is ’t ok goed! , aldus de bestuurders van de stichting.

Voor binnenactiviteiten zal wel de coronacheck plaatsvinden.
Zonder geldig coronabewijs, geen toegang, helaas.

Programma Carnaval 2022 op Slikgat:
Motto:      Ast der op lekt is ’t ok goed!


Toegang bij binnenactiviteiten alleen met geldig coronabewijs!!

Vrijdag 25 febuari
19.30 uurAanvang Carnaval in de gymzaal met presentatie prins Carnaval 2022, Sleuteloverdracht, gebedsviering, napraten en  aansluitend voorproefje carnaval in Eeterij en Feesterij De Droom.
Zaterdag 26 februari
13.15 uurOpstellen voor Grote Optocht van Slikgat op het dorpsplein

13.30 uur

Hijsen van Slikgats carnavalssymbolen:
De Grote Haan en de Kleine Haan.
Start Grote Optocht van Slikgat
15.00 uurPrijsuitreiking Grote Optocht van Slikgat bij Ons Stedeke
15.15 uurGroot Carnavalsfeest in dorpshuis Ons Stedeke
voor jong en oud, onder aanvoering van Prins Carnaval en zijn gevolg
18.11 uur
Bekendmaking motto Carnaval 2023 door Prins Carnaval van Slikgat
Maandag 28 februari
10.00 uurLeutige ochtend in De Droom , speciaal voor de 50 plus
14.30 uur
Kinder- en tienermiddag in  De Droom
(Ouders kunnen terecht in de kroeg van De Droom)
18.30 uurLampionoptocht door Slikgat. Start vanaf De Droom
19:30 uurSluiting Carnaval 2022 door jeugdprins.
Verbranding grote haan en verloting kleine haan

 

Een initiatief van wijkvereniging Langeweg
De foto's op deze site zijn allen geplaatst met toestemming van de rechthebbenden.
Deze site of delen ervan mogen niet gekopieerd worden zonder schrifelijke toestemming