Alle berichten door op Robert Vervenne

Schoolplein Mariaschool

Beste buurtbewoners, graag delen we met u de afspraken met betrekking tot ons schoolplein.

We hanteren de afspraken van het schoolplein zoals die zijn gemaakt in 2013:
“in overleg met gemeente is er na de verkregen subsidie van 2013 een gedeeltelijke openstelling van het schoolplein. Aan deze subsidie is de volgende voorwaarde gesteld: het schoolplein van de Mariaschool is openbaar toegankelijk voor de buurtkinderen van maandag tot en met vrijdag na reguliere schooltijd tot 18.00 uur.”  

Semi openbaar om vandalisme en kosten van herstelwerkzaamheden te voorkomen alsmede de veiligheid van eenieder te waarborgen. Hoewel er diverse vragen zijn gekomen om het schoolplein langer open te houden, is er door het bestuur besloten deze afspraken te blijven hanteren. Dit is ook in de MR vergadering van de Mariaschool besproken.
Hiervoor gelden de onderstaande regels & aandachtspunten:

  • De openingstijden van het schoolplein zijn van maandag tot en met vrijdag na de reguliere schooltijd tot 18.00 uur.
  • De school-vrijwilliger Chris zal het hek van het schoolplein om 18.00 uur afsluiten.
  • In de schoolvakanties zal het schoolplein geopend worden op doordeweekse dagen. De openingstijden zijn dan van 8.00 –18.00 uur.
  • In het algemeen betekent ‘een open hek’ dat het schoolplein toegankelijk is voor de kinderen. Bij ‘een gesloten hek’ mag er niet op het schoolplein gespeeld worden.
  • Het is niet toegestaan om op het dak te klimmen. Er kan een briefje in de brievenbus gedaan worden bij Chris (omschrijving van de bal en van wie deze is). Hij zal ervoor zorgen dat de bal van het dak gehaald wordt.
  • Er wordt via de gemeente Moerdijk een bord aangevraagd waarop de regels duidelijk vermeld staan. Dit wordt zo spoedig als mogelijk gerealiseerd.

Mocht u als buurtbewoner hier vragen over hebben dan kunt u de school bellen (0168-326693) of een mail sturen naar info.maria@dewaarden.nl

Ons Stedeke mag weer deels open

Op 25 mei jongstleden ontvingen we van de gemeente Moerdijk bericht dat de eerste stapjes van verdere terugdraaiing van de ingestelde Corona-maatregelen, die volledige sluiting van dorpshuis Ons Stedeke betekende, weer worden teruggedraaid.

Vanaf laatstgenoemde datum mag het muziekonderwijs weer van start. Dat betekent dat fanfare Muziek Veredelt, blaasorkest d’Eigeweskus, Chanson de la Vie, band Just for Fun en het Saxofoon-orkest Saxoband, hun repetities weer mogen starten. Er zijn nog wel forse beperkingen, zoals er mag maar één club gelijk in het gebouw zijn, tenzij er afgesloten ruimten kunnen worden gecreëerd, er mogen absoluut geen consumpties worden meegebracht (zelf meebrengen van consumpties en/of water mag ook niet), er geldt een registratieplicht, alleen dirigent én repeterende leden mogen aanwezig zijn, de voorgeschreven afstand moet worden bewaard, voldoende ventileren, enzovoorts.

Hopelijk ontvangen we op korte termijn ook aanvullend bericht dat we, mogelijk als pilot, ook mogen starten met enkele andere activiteiten in Ons Stedeke.

We zien er natuurlijk allemaal weer naar uit dat we weer snel terug kunnen naar NORMAAL! In spanning wachten we daarom de verdere versoepelingen met ingang 5 of 9 juni aanstaande af. Blijf echter allemaal op je hoede, houd de geldende maatregelen in acht, was vaak je handen, houd afstand, blijf thuis als je verkouden bent, laat je zo spoedig als dat kan inenten, enzovoorts.

Succes toegewenst en we heten de verenigingen die weer mogen starten, uiteraard van harte welkom in ons Langewegse dorpshuis Ons Stedeke.

Bestuur dorpshuis Ons Stedeke

Een initiatief van wijkvereniging Langeweg
De foto's op deze site zijn allen geplaatst met toestemming van de rechthebbenden.
Deze site of delen ervan mogen niet gekopieerd worden zonder schrifelijke toestemming