Categorie op Agenda

Activiteiten KBO en Seniorenraad Langeweg.

Op maandag 5 december organiseren KBO en Seniorenraad een sinterklaasviering voor ouderen. Deze bijeenkomst vindt plaats in Ons Stedeke en vangt aan om 14.00 uur. De deelname is gratis, maar men moet zich wel voor 1 december a.s. opgeven. Dan weet sinterklaas hoeveel cadeautjes hij mee moet brengen.

Op woensdag 14 december wordt een kerstviering georganiseerd. Deze viering vindt eveneens in Ons Stedeke plaats en begint om 10.00 uur. De kosten voor deze viering bedragen € 5,00 incl. warme maaltijd. U geeft zich op door overmaking van € 5,– op rekening van de seniorenraad NL88 RABO 0132596115 onder vermelding van kerstviering. 

Op woensdag 21 december vanaf 10.00 uur kan men kerststukjesmaken in Ons Stedeke. De kosten bedragen   € 5,–. Graag voor 14 december aanmelden bij Jo Timmermans 0168- 329879 of door € 5,– over te maken op rekening van de seniorenraad
NL88 RABO 0132596115 onder vermelding van kerststukje.

Op vrijdag  6 januari 2023 wordt onder het genot van een kopje koffie en…  een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Aanvang 10.00 uur in . Men kan dan elkaar alle goeds wensen voor het nieuwe jaar.

Met trots ondersteund door WordPress | Thema: Stacy door SpiceThemes