Categorie op Mariaschool

Gewijzigd: Schoolplein Mariaschool

Beste buurtbewoners, graag delen we met u de afspraken met betrekking tot ons schoolplein.

We hanteren de afspraken van het schoolplein zoals die zijn gemaakt in 2013:
“in overleg met gemeente is er na de verkregen subsidie van 2013 een gedeeltelijke openstelling van het schoolplein. Aan deze subsidie is de volgende voorwaarde gesteld: het schoolplein van de Mariaschool is openbaar toegankelijk voor de buurtkinderen van maandag tot en met vrijdag na reguliere schooltijd tot 18.00 uur.”  

Semi openbaar om vandalisme en kosten van herstelwerkzaamheden te voorkomen alsmede de veiligheid van eenieder te waarborgen. Hoewel er diverse vragen zijn gekomen om het schoolplein langer open te houden, is er door het bestuur besloten deze afspraken te blijven hanteren. Dit is ook in de MR vergadering van de Mariaschool besproken.
Hiervoor gelden de onderstaande regels & aandachtspunten:

  • De openingstijden van het schoolplein zijn van maandag tot en met vrijdag na de reguliere schooltijd tot 18.00 uur.
  • De school-vrijwilliger Chris Toebak zal het hek van het schoolplein om 18.00 uur afsluiten.
  • In de schoolvakanties zal het schoolplein geopend worden op doordeweekse dagen. De openingstijden zijn dan van 8.00 –18.00 uur.
  • In het algemeen betekent ‘een open hek’ dat het schoolplein toegankelijk is voor de kinderen. Bij ‘een gesloten hek’ mag er niet op het schoolplein gespeeld worden.
  • Het is niet toegestaan om op het dak te klimmen. Er kan een briefje in de brievenbus van school gedaan worden (omschrijving van de bal en van wie deze is). Chris Toebak zal ervoor zorgen dat de bal van het dak gehaald wordt
  • Er wordt via de gemeente Moerdijk een bord aangevraagd waarop de regels duidelijk vermeld staan. Dit wordt zo spoedig als mogelijk gerealiseerd.

Mocht u als buurtbewoner hier vragen over hebben dan kunt u de school bellen (0168-326693) of een mail sturen naar info.maria@dewaarden.nl

Een initiatief van wijkvereniging Langeweg
De foto's op deze site zijn allen geplaatst met toestemming van de rechthebbenden.
Deze site of delen ervan mogen niet gekopieerd worden zonder schrifelijke toestemming