Categorie op Sociaal

Ben jij op weg naar beter werk?

Stichting Back on Track Moerdijk begeleidt mensen bij het verbeteren van hun werk en daarmee hun levensomstandigheden. Wij zijn er speciaal voor mensen die buiten alle overheids- en werkgeversregelingen vallen en daardoor nergens terecht kunnen.

Heb jij zo’n vangnet nodig en wil je niets liever dan je levensomstandigheden verbeteren door middel van (beter) werk? Check of je in aanmerking komt voor onze begeleiding door de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Ben je inwoner van de gemeente Moerdijk?
  2. Ben je bereid (best veel) tijd en energie te besteden aan het werken naar je verbetering? (Denk aan tijd voor coaching en studie. Het programma is persoonlijk maar kan in sommige gevallen wel twee jaar duren.)
  3. Val je binnen de inkomensnorm van <130% van het minimum inkomen (circa €2600)?

Kun je alle vragen met “ja” beantwoorden? 

Wij komen heel graag met je in gesprek om te kijken wat we voor je kunnen betekenen. Je kunt je aanmelden via www.backontrackmoerdijk.nl

Activiteiten KBO en Seniorenraad Langeweg.

Kerststukjes maken
Op donderdag 21 december a.s. vanaf 10.00 uur kan men kerststukjes maken in Ons Stedeke. De kosten bedragen€ 5,–. Graag voor 14 december aanmelden door overmaken van € 5,– op de rekening van de Seniorenraad NL 88 RABO 0132 5961 13 onder vermelding van “kerststukje”.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Om het jaar goed te beginnen heeft het bestuur van de Seniorenraad Langeweg samen met KBO-Langeweg gemeend om op woensdag 3 januari 2024 om 10.00 uur in Ons Stedeke bij elkaar te komen om onder het genot van een kop koffie elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar.
U wordt hierbij van harte uitgenodigd.

Bingo

Op  woensdag 17 januari 2024 organiseert KBO-Langeweg een prachtige bingo. Iedereen is hierbij van harte welkom. Je hoeft geen lid te zijn van KBO.
De bingo vindt plaats in Ons Stedeke om 14.00 uur.
Tot ziens in Ons Stedeke op 17 januari.