Categorie op Sociaal

Ons Stedeke mag weer deels open

Op 25 mei jongstleden ontvingen we van de gemeente Moerdijk bericht dat de eerste stapjes van verdere terugdraaiing van de ingestelde Corona-maatregelen, die volledige sluiting van dorpshuis Ons Stedeke betekende, weer worden teruggedraaid.

Vanaf laatstgenoemde datum mag het muziekonderwijs weer van start. Dat betekent dat fanfare Muziek Veredelt, blaasorkest d’Eigeweskus, Chanson de la Vie, band Just for Fun en het Saxofoon-orkest Saxoband, hun repetities weer mogen starten. Er zijn nog wel forse beperkingen, zoals er mag maar één club gelijk in het gebouw zijn, tenzij er afgesloten ruimten kunnen worden gecreëerd, er mogen absoluut geen consumpties worden meegebracht (zelf meebrengen van consumpties en/of water mag ook niet), er geldt een registratieplicht, alleen dirigent én repeterende leden mogen aanwezig zijn, de voorgeschreven afstand moet worden bewaard, voldoende ventileren, enzovoorts.

Hopelijk ontvangen we op korte termijn ook aanvullend bericht dat we, mogelijk als pilot, ook mogen starten met enkele andere activiteiten in Ons Stedeke.

We zien er natuurlijk allemaal weer naar uit dat we weer snel terug kunnen naar NORMAAL! In spanning wachten we daarom de verdere versoepelingen met ingang 5 of 9 juni aanstaande af. Blijf echter allemaal op je hoede, houd de geldende maatregelen in acht, was vaak je handen, houd afstand, blijf thuis als je verkouden bent, laat je zo spoedig als dat kan inenten, enzovoorts.

Succes toegewenst en we heten de verenigingen die weer mogen starten, uiteraard van harte welkom in ons Langewegse dorpshuis Ons Stedeke.

Bestuur dorpshuis Ons Stedeke

Oproep namens onze jeugd:

Omdat het schoolplein na 18.00u dicht gaat moeten we op zoek naar een andere plek om te spelen in het dorp. 

De kinderen spelen graag een potje voetbal en dat kan op het trapveldje naast het grote voetbalveld. 

Helaas trappen ze regelmatig in een dikke hondendrol.
Lieve mensen, willen jullie alsjeblieft de poep opruimen en het veld netjes houden??. 

Dan hebben onze kinderen tenminste nog een fijn plekje om buiten te kunnen spelen.

Een oproep aan iedereen; durf elkaar aan te spreken als je ziet dat hier geen gehoor aan wordt gegeven.

Nieuw Oranje comité Langeweg is voltooid !!

Geweldig goed nieuws kunnen wij u melden vanuit het oranje comité Langeweg.

Nadat de afgelopen koningsdag wederom een groot succes was geworden, heeft dit ook geleid tot de aanmelding van nieuwe oranje comité leden. En dit is GEWELDIG nieuws!!
Nieuw elan betekent dat we op Langeweg de koningsdag voor de toekomst weer kunnen waarborgen en dat wij er alles aan zullen doen om deze mooie, gezellige en gebroederlijke dag in Langeweg te behouden.
Wij als oranje comité vinden het belangrijk dat een “oranje” dag behouden blijft, immers is het een dag voor IEDEREEN en als wij afgelopen koningsdag alle positieve reacties en blijde gezichten zien, kunnen en mogen we wel stellen : “vooral doorgaan”.

Het oranje comité bestaat nu uit:

  • Nicole Weterings
  • Marian de Visser
  • Esra de Bakker
  • Iris Pierik
  • Niki Fens-Mensen
  • Marianne Vijverberg
  • Wim van Geel

Het oranje comité zal alles in het werk stellen om koningsdag 2022, waar wij het “”Dorp op Stelten” gaan organiseren, weer tot een mooie, gezellige, gebroederlijke, fantastische, sportieve en gewoon een leuke dag te maken. Voor deze dag zullen wij ook nog extra medewerking van Bart van Gils krijgen, immers zijn Bart en Wim al 2 jaar (Bevrijdingsdag Langeweg) bezig met de voorbereidingen van “Dorp op Stelten).

Voor dorp op stelten voor de wijk ZUID (Kloosterlaan/Zuiddijk) zijn wij nog op zoek naar 2 wijk leid(st)ers.
Iets voor jou? Meld je even aan a.u.b

Namens het oranje comité Langeweg allemaal een fijne vakantie EN noteer alvast 27 april 2022 in uw agenda en na de feestavond misschien ook 28 april alvast een snipperdag?

met vriendelijke groet.

Oranje comité Langeweg

In Development: Nieuw in Langeweg: “Buurt preventie”

Onlangs werd er in de teams-meeting van de wijkvereniging het idee geopperd om ook in Langeweg een buurtpreventie groep te gaan formeren. Een buurtpreventie die zich laat zien in ons dorp en die onveilige situaties kan signaleren, vernielingen kan rapporteren en een luisterend oor en kijkend oog kan/wil zijn voor een “veilig” Langeweg. Na de oproep in de wijkverenigings-meeting heeft Wim van Geel zich aangemeld om e.e.a. op te zetten. 

Inmiddels hebben zich een 9-tal dorpsbewoners bij Wim aangemeld om in de buurtpreventiegroep te participeren.

De eerste contacten met de gemeente zijn gelegd en u zult binnekort verder geïnformeerd worden over de stand van zaken.  Hopelijk hebben we dan ook al een actieve buurtpreventie in de straten van Langeweg. maaarrrrrr………. een “veilig” Langeweg dat doen we SAMEN! Dus uw ogen zijn net zo belangrijk als de onze! Wim heeft ook gekeken hoe ze dit in een ander klein dorp doen.

Inmiddels dus een mooi clubje met fanatieke mensen die jullie in de toekomst “als het goed is” in koppels door Langeweg zullen zien lopen. Mocht u zelf iets “ongewoons” te melden hebben spreek deze mensen gerust aan en gebruik zeker ook de Langeweg Alert app. De buurtpreventie coördinator staat in “nauw” contact met de wijkagent-politie en gemeente,

Namens de buurtpreventie Langeweg “op naar een veilig Langeweg”.

Robert-Niki-Jordi-Petra-Daniëlle-Nanda-Joris-Wouter Jan en Wim

Welkomstpakket voor nieuwe inwoners Langeweg

Nieuwe inwoners die in Langeweg komen wonen ontvangen sinds kort van de wijkvereniging een welkomstpakket. Daarmee laat de wijkvereniging zien dat we het leuk vinden als er nieuwe mensen komen en dat we blij zijn dat ze voor Langeweg hebben gekozen.  Bij het pakket hoort ook de vraag of en de hoop dat de nieuwe bewoners niet alleen hier komen wonen, maar ook “mee willen doen” met alle Langewegse reilen en zeilen en activiteiten.

Hiernaast een foto zoals het pakket eruit kan zien.  De samenstelling wisselt.

Aan de foto kunnen geen rechten ontleend worden.

Klik op de foto om deze te vergroten

Een initiatief van wijkvereniging Langeweg
De foto's op deze site zijn allen geplaatst met toestemming van de rechthebbenden.
Deze site of delen ervan mogen niet gekopieerd worden zonder schrifelijke toestemming