Categorie op Sociaal

Vandalisme door graffiti

Wat jammer dat er kennelijk één of enkele mensen in Langeweg rondlopen die vinden dat ze in ons dorp zo nodig op nogal wat plaatsen graffiti hebben moeten spuiten/schilderen. Dat kost onze gemeente in ieder geval weer flink wat geld om dat allemaal te laten schoonmaken. En … de kosten die de gemeente hiervoor moet maken, betalen we uiteindelijk als inwoners allemaal gezamenlijk. Erg zonde natuurlijk!!!

Zo zijn de deuren aan de zijkant van sportzaal De Waai, waar onlangs nieuwe kozijnen en deuren in zijn geplaatst, fors beklad, inclusief de muur aan die kant, alles met roze, witte en/of blauwe graffitiverf. Ook een opbouw van een ondergrondse container, een bushalte, een elektriciteitskast en de deur van de berging van de begraafplaats zijn in het weekend van 12/13 november jongstleden hiermee beschadigd.

Vreemd dat niemand iets hiervan heeft gezien. Misschien (een) ouder(s) die deze soort verf bij hun kind signaleren??? Misschien jeugd die iets aan ‘vriendjes’ heeft gemerkt???

Laten we met z’n allen extra waakzaam zijn en vooral in het weekend eens extra langs wat afgelegen plekken wandelen/fietsen.

Er is in ieder geval telefonisch en middels de ‘Buiten beter-app’ melding gedaan bij de gemeente via diverse dorpsgenoten en door de ‘tuinploeg’ van de WVS. Hopelijk lukt het de gemeente om alles snel weer schoon en netjes te krijgen. Hopelijk ook dat de ‘vandalen’ het voortaan niet meer in hun hoofd halen dergelijke streken uit te halen.

Ad van Geel

Activiteiten KBO en Seniorenraad Langeweg.

Op maandag 5 december organiseren KBO en Seniorenraad een sinterklaasviering voor ouderen. Deze bijeenkomst vindt plaats in Ons Stedeke en vangt aan om 14.00 uur. De deelname is gratis, maar men moet zich wel voor 1 december a.s. opgeven. Dan weet sinterklaas hoeveel cadeautjes hij mee moet brengen.

Op woensdag 14 december wordt een kerstviering georganiseerd. Deze viering vindt eveneens in Ons Stedeke plaats en begint om 10.00 uur. De kosten voor deze viering bedragen € 5,00 incl. warme maaltijd. U geeft zich op door overmaking van € 5,– op rekening van de seniorenraad NL88 RABO 0132596115 onder vermelding van kerstviering. 

Op woensdag 21 december vanaf 10.00 uur kan men kerststukjesmaken in Ons Stedeke. De kosten bedragen   € 5,–. Graag voor 14 december aanmelden bij Jo Timmermans 0168- 329879 of door € 5,– over te maken op rekening van de seniorenraad
NL88 RABO 0132596115 onder vermelding van kerststukje.

Op vrijdag  6 januari 2023 wordt onder het genot van een kopje koffie en…  een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Aanvang 10.00 uur in . Men kan dan elkaar alle goeds wensen voor het nieuwe jaar.

Met trots ondersteund door WordPress | Thema: Stacy door SpiceThemes