Categorie op Uncategorized

Reminder: GCA v.v. V.O.V.

De afgelopen Jaren heeft voetbalvereniging V.O.V. deelgenomen aan de Grote Club Actie.

Hierbij worden loten verkocht, waarvan 80% van de opbrengst voor de vereniging is. De overige 20% komt ten goede aan de Grote Clubactie, die op hun beurt allerlei initiatieven in clubverband ondersteunen. Daarnaast zijn er ook nog eens mooie prijzen te verdienen met de gekochte loten.

In eerdere jaren is de opbrengst van de Grote Club Actie door v.v. V.O.V. gebruikt om nieuw spelmateriaal, voetballen en kleding aan te schaffen.

Ook dit jaar wil v.v. V.O.V. weer deelnemen aan deze actie. De opbrengst van dit jaar willen we gebruiken om bij te leggen bij de aanschaf van nieuwe tenues voor onze senioren.

Op zaterdag 18 september 2021 gaan wij in Langeweg van deur tot deur, om zo onze loten te verkopen. Dit kan door middel van losse loten, welke direct worden overhandigd, of d.m.v. een éénmalige machtiging, waarbij de kosten worden afgeschreven van uw rekening en de lotnummers op uw afschrift worden vermeld.

Wij hopen u te mogen treffen aan uw voordeur en wij hopen dat u het sportleven in Langeweg op deze manier wil ondersteunen.

Één lot kost € 3,00 (waarvan dus €2,40 direct naar de vereniging gaat)

Op 9 december zal de uitslag van de trekking, die op 8 december plaatsvindt, gepubliceerd worden op de site van de Grote Club Actie

Wanneer u of uw kinderen geïnteresseerd bent/zijn, om bij onze vereniging aan te sluiten, kunt u voor meer info mailen
naar info@vv-vov.net of neem contact op met Remco van Ginneke (06-12222482)

Voetbalvereniging V.O.V.

Een initiatief van wijkvereniging Langeweg
De foto's op deze site zijn allen geplaatst met toestemming van de rechthebbenden.
Deze site of delen ervan mogen niet gekopieerd worden zonder schrifelijke toestemming