Categorie op Verenigingen

Uitnodiging dagfietstocht 2024

Het bestuur van KBO en Seniorenraad Langeweg organiseren jaarlijks samen een dagfietstocht.

Voor dit jaar staat deze gepland op woensdag 24 juli  a.s.. Uiteraard moet het dan wel goed fietsweer zijn. Is dat niet het geval dan proberen het een week later 31 juli. Iedereen die zich opgegeven heeft krijgt uiteraard bericht of het wel of niet door gaat.

Heb je zin om actief bezig te zijn en om graag deze dag mee te fietsen dan moet je je uiterlijk vóór donderdagavond 18 juli op te geven door uw eigenbijdrage ad € 7,00 over te maken op bankrekening NL88 RABO 0132 5961 13 t.n.v. Stichting Seniorenraad Langeweg onder vermelding van fietstocht.

Het wordt weer een bijzondere en mooie fietstocht.
Men vertrekt om 10.00 uur bij de Mariakapel aan de Kloosterlaan.

Zoals gebruikelijk wordt weer voor de koffie met… en lunch gezorgd.

Met fietsgroeten.

Het bestuur van KBO/Seniorenraad Langeweg

Biodiversiteit op de begraafplaatsen van Immanuelparochie

Op 21 mei jongstleden is een aantal (zo’n 25) vertegenwoordigers/vrijwilligers van zowel bestuur, parochiebegraafplaatsencommissie (PBC), administrateurs, beheerders en onderhoudsvrijwilligers van de zeven begraafplaatsen van de Immanuelparochie in dorpshuis Ons Stedeke te Langeweg bijeen geweest om samen van gedachten te wisselen over biodiversiteit op de begraafplaatsen.

We zijn gestart met koffie en gebak. Na een hartelijke verwelkoming door de voorzitter van de PBC, Ruben Goedhart, heeft Ruben kort het doel van deze bijeenkomst toegelicht. Aansluitend op meer aandacht voor dit onderwerp, hebben enkelen van de PBC een tijd geleden een bijeenkomst van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) bijgewoond in Zwolle, waarin de biodiversiteit op begraafplaatsen centraal stond. Waarom biodiversiteit?  Het is algemeen bekend: de natuur staat onder druk. Begraafplaatsen zijn vaak een oase van groen en natuur. Door de biodiversiteit op de begraafplaatsen te omarmen, geeft men daarmee de natuur een steuntje in de rug. Bovendien kan biodiversiteit de uitstraling van een begraafplaats bevorderen.  De leden van de PBC, die deze bijeenkomst hebben bijgewoond, zijn best enthousiast hiervan teruggekomen, hetgeen heeft geleid tot bespreking van de (on)mogelijkheden betreffende dit onderwerp bij ‘onze’ begraafplaatsen. Dat was de aanleiding om met z’n allen samen te komen en de begraafplaats in Langeweg en bij Emmaus het plaatselijke bekende ‘Patersbos’, de vijver en bijenkorven te bezoeken.

Nadat hij het programma voor deze bijeenkomst kort had samengevat, leidde Theo Schouwenaars van de begraafplaats onderhoudsploeg Langeweg, de groep rond. Het bloemenveld dat is ingezaaid op het strooiveld, de delen waar het gras sinds één jaar niet meer is gemaaid, maar zeker ook de relatie inzake biodiversiteit in het Patersbos, de vijver en de bijen maakten bij de aanwezigen op een positieve wijze indruk. Een vraag is nog of het wenselijk is om bijvoorbeeld in het lange(re) gras bloemen te planten. Theo stelde dat we ook met betrekking tot de begraafplaatsen aan de toekomst moeten denken. De gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers neemt sterk toe. Daarnaast wordt er momenteel al zo’n 67% van de overledenen gecremeerd, dus het aantal begrafenissen neemt nog steeds af. Vraag daarbij blijft hoe lang blijven de huidige zeven begraafplaatsen open. Moeten er één of meerdere begraafplaatsen op termijn worden gesloten? We hebben vervolgens nog aandacht besteed aan het wel/niet gebruiken van bestrijdingsmiddelen om de tegel-/grindpaden onkruidvrij te houden. Ook hieromtrent lopen de meningen enigszins uiteen. Zeker is dat enkele zitbankjes op de begraafplaats als heel positief wordt ervaren.

Na afloop van de rondwandeling vond er, onder het genot van een drankje, met de hele groep een evaluatie in Ons Stedeke plaats. Hieruit bleek dat sommigen voorstander zijn en blijven van een ‘strak onderhouden’ begraafplaats, maar de meesten voelen er zeker voor om langzaamaan een begin te maken om kleine(re) delen van de begraafplaats in te richten met meer biodiversiteit. Dit zou kunnen door heide, bloemen en/of struiken te zaaien c.q. planten op delen van de begraafplaats die daarvoor geschikt zijn. Mogelijk kan ook op sommige delen van (grotere) grasvelden een deel minder frequent worden gemaaid of een tijd helemaal niet. Bijen houden op/bij de begraafplaats is een leuk idee, maar er zijn ook mensen die bang zijn van bijen.
Op begraafplaatsen waar helemaal geen gras is, zal biodiversiteit wat moeilijker in te vullen zijn. 

Maar ook daar zijn zeker mogelijkheden door minder bestrating, meer struiken, enzovoort. Wel is afgesproken te pogen de plaatselijke bevolking zoveel mogelijk ‘mee te nemen’ met de te ondernemen nieuwe activiteiten op dit gebied, waarbij zeker het katholieke karakter van de begraafplaatsen in ere moet worden gehouden. Dit houdt in dat de bomen, struiken, enzovoort, wel moeten passen binnen het geheel van een stille, rustige, nette begraafplaats. Kortom een plek waar je in alle rust je kunt bezinnen, waar de nabestaanden en vrienden hun geliefde overledenen kunnen blijven herdenken.

De bijeenkomst werd rond 12.00 uur afgesloten met een welgemeend dank aan alle aanwezigen en een dankjewel aan het bestuur van de Immanuelparochie om deze zinvolle en geslaagde bijeenkomst mogelijk te maken.

Op de bijgevoegde foto’s, gemaakt door Ine Corstiaensen, een korte impressie van deze biodiversiteit bijeenkomst.

Namens DB PBC, Ad van Geel, secretaris