Datum/Tijd
8 februari 2022, 19:30 - 22:00

Locatie
Dorpshuis Ons Stedeke

Categorieën


Dinsdag 8 februari is er weer een vergadering van de wijkvereniging in combinatie met de dorpstafelbijeenkomst.

19.30 uur in dorpshuis Ons Stedeke als het kan, anders online.

Graag even aanmelden bij wijkvereniginglangeweg@gmail.com  dan ontvangt u een digitale uitnodiging. Aan deze bijeenkomst zullen ook vertegenwoordigers van de gemeente, ordehandhaving, woningbouwstichting en sociale zaken deelnemen.

Agendapunten:

 • Stand van zaken nieuwbouw Weth. Trompersstraat.
  Liggen de plannen nog op schema?
  Discussie omtrent de keuze voor levensloopbestendige sociale huurwoningen  in plaats van starterswoningen.

  In een dorp als Langeweg zou het toch meer voor de hand liggen om woningen voor starters, jongeren, jonge gezinnen te bouwen?
 • Renovatie N285
  Liggen de plannen nog op schema?
  Toelichting bij consequenties van de huidige keuze voor een rotonde.
 • Groenplannen
  hoe verder?
 • Windmolens
  Stand van zaken.
  Bouwactiviteiten gaan beginnen!
 • Mariaschool
  Ontwikkelingen en discussie
  Er lijkt weinig motivatie binnen de gemeente, ook binnen politieke partijen, om scholen in kleine kernen binnen de gemeente Moerdijk open te houden.
  We horen en lezen van de gemeente alleen dat ze weinig of niets kunnen doen. Is dat zo??
 • Verkeersdrukte en overlast in de Zuiddijk
   Aanpassing straatinrichting gewenst?
 • Sociale zaken
  Kunnen we Carnaval gaan vieren?
  Wij zijn er klaar voor!!