Inwoners-enquête gemeente Moerdijk

Inwoners-enquête gemeente Moerdijk

Velen hebben onlangs de uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de digitale enquête over de tevredenheid van de inwoners in de gemeente Moerdijk. Laat deze niet oningevuld liggen alstublieft!

Denk bij het invullen ook aan hoe we als dorp broodnodig meer woningbouw nodig hebben om jonge inwoners aan Langeweg te binden en jongeren naar Langeweg te trekken. Om de leefbaarheid in Langeweg te behouden is het hartstikke noodzakelijk dat het gemeentebestuur van Moerdijk met de woningbouw niet slechts kijkt naar de grootste kern(en), maar nu eens bij Zevenbergen-Oost ook Langeweg betrekt. Minstens 50 betaalbare huizen zouden er volgens mij bij moeten komen de komende 5 jaren. Denk bij het invullen van de enquête ook eens aan al het groen dat weggehaald gaat worden! Wat en waar komt er daarvoor in de plaats iets terug! Dat moet ook in Langeweg zichtbaar worden. Wat gaan we, als meest bij de nieuwe windmolens liggende kern, als inwoners van Langeweg merken van de revenuen van die windmolens? Of gaan die ook naar de gehele Moerdijkse gemeenschap en dragen wij de lasten? Waarom wordt er zo geroepen om de vergroening en speelvoorzieningen op het plein van de Mariaschool te moderniseren én meer publiekelijk open te stellen? Denkt het gemeentebestuur nog aan Langeweg? Mogelijk wel, maar wat doen ze daadwerkelijk voor het behoud van de leefbaarheid hier???

Vul de enquête in met jouw gevoelens over de tevredenheid in Langeweg. Ik heb die van mij hierboven zomaar wat verwoord, maar ook ingevuld!

Ad van Geel

Reacties zijn gesloten.

Een initiatief van wijkvereniging Langeweg
De foto's op deze site zijn allen geplaatst met toestemming van de rechthebbenden.
Deze site of delen ervan mogen niet gekopieerd worden zonder schrifelijke toestemming