Hieronder vindt u allerlei informatie m.b.t. het dorp Langeweg

Hallo beste bezoeker, leuk dat u onze site bezoekt. Benieuwd of de informatie die hier wordt verstrekt over Langeweg interessant genoeg is om onze site ook in de toekomst opnieuw te bezoeken. Maar het is niet de enige site die informatie biedt voor inwoners van Langeweg of andere belangstellenden.
Bezoekt u ook eens de site www.gebiedsplannen.nl. Daar vindt u denken wij ook interessante informatie. Door middel van deze link komt u automatisch op de site.

Veel inwoners van Langeweg vormen een app groep: de Langeweg Alert app.

Deze app is bedoeld om verdachte situaties aan elkaar door te geven, zodat eventueel gereageerd kan worden ter voorkoming van inbraken, vandalisme of andere niet gewenste zaken.
Reageren bestaat uit het aanspreken van de persoon in kwestie: Kan ik u helpen, Zoekt u iets? Zorg ervoor dat je niet alleen bent.
Gevonden voorwerpen / huisdieren kunnen ook gemeld worden. 

De beheerders van de app houden strak in de gaten dat de app alleen voor dit doel gebruikt wordt. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling deze app voor andere activiteiten te gebruiken, met als risico afbreuk van het oorspronkelijke doel.
Ook bedankjes en loftuitingen zijn niet nodig en ongewenst in deze groep.

Aanmelden kan via e-mail aan de wijkvereniging: wijkvereniginglangeweg@gmail.com
Graag voor- en achternaam, mobiel telefoonnummer en huisadres doorgeven.

Dorpshuis Ons Stedeke biedt onderdak aan verenigingen en losse gebruikers die wekelijks of maandelijks hun hobby uitoefenen.
Ook biedt Ons Stedeke ruimte aan een groot aantal incidentele gebruikers, van de gemeente Moerdijk of een condoleancebijeenkomst tot het verjaardagfeestje van oma.

Ons Stedeke biedt twee grote en twee kleine zalen en, voor de vaste gebruikers, voldoende ruimte voor opslag van spullen.  

Commerciële exploitatie van dorpshuis Ons Stedeke in Langeweg bleek niet langer haalbaar. Daarom wordt het gebouw sinds september 2008 uitgebaat door een beheerstichting. De stichting bestaat uit een bestuur en werkt met vrijwilligers. Op dit moment zijn drie bestuursleden en drie vrijwilligers, alsmede twee oproepkracht vrijwilligers, actief om de hurende verenigingen een thuis te bieden.

De beheerstichting zet zich alleen in voor activiteiten in Ons Stedeke of op het terrein van Ons Stedeke.
De eerste prioriteit ligt bij het plaats bieden aan verenigingen om samen te komen, om te repeteren, om te ontmoeten, om te vieren, enzovoorts.

Ons Stedeke is als Dorpshuis gebonden aan de regel- en wetgeving omtrent de horeca in Dorpshuizen.

De mogelijkheid bestaat om verenigingsfeesten, kinderfeestjes, kleinere familiefeesten of vriendenfeestjes al dan niet met deels zelfverzorging in Ons Stedeke te organiseren. Bij voorkeur laten we de catering verzorgen door eeterij/feesterij de Droom te Langeweg.

Mocht u hierin interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met ons bestuurslid,  Chris Toebak, telefoonnummer 06 – 10435009.

Mensen die zich bovengemiddeld op vrijwillige basis inzetten of  hebben ingezet voor de Langewegse gemeenschap en/of voor verenigingen, clubs of instellingen kunnen genomineerd worden voor de onderscheiding “Vriend van Langeweg”.  Het comité “Vrienden van Langeweg” beoordeelt de aanvragen en zorgt voor uitvoering van de toekenning met alle daarbij behorende formaliteiten. Het comité is een onderdeel van de wijkvereniging.
De namen van de onderscheiden personen met de onderbouwing voor de toekenning,  zijn opgetekend in het boek “Vrienden van Langeweg” wat ter inzage ligt in dorpshuis “Ons Stedeke”.

Comité Vrienden van Langeweg:
Voorzitter: Mart Scheepers
Secretaris: Caroline Schrauwen

Informatie en nominaties bij bovengenoemde personen of wijkvereniginglangeweg@gmail.com.

Toegekende onderscheidingen:

2023
Peter Kommeren
Jo Timmermans

2022
Mia Damen

2020
Toos van Nispen
John van Opdorp
Joke van Ginneke

2019
Corry van Minderhout
Jolanda Aanraad
Burgemeester Jac Klijs
Lisette de Kort
Nelly Martens (postuum)

Hallo, Ik ben Margot Eekhout en ik ben de sociaal werker van Surplus voor Langeweg. Ik ben als volgt te bereiken, telefonisch: 06 – 23 2075 23 of per mail: margot.eekhout@surplus.nl.

Ik heb geen spreekuur, maar ik ben dagelijks te bereiken. De afspraak kan telefonisch of kan in Ons Stedeke plaatsvinden, bij u thuis of ergens anders. We kijken samen wat het beste uitkomt. Ik werk samen met de ‘werkgroep sociaal’ van Langeweg. We bespreken signalen en vervolgacties met elkaar. Ik werk ook nauw samen met de wijkzusters.

U kan bij mij terecht voor ‘sociale’ vragen, zoals bijvoorbeeld:

  • Sociale signalen in de wijk, zoals eenzame inwoners, integratie van statushouders, iemand die ineens niet meer naar een activiteit komt.
  • Werven en inzetten van vrijwilligers.
  • Meedenken en ondersteuning bij het opzetten van nieuwe activiteiten b.v. voor een nieuwe doelgroep of een ontmoeting tussen jong en oud.
  • Samenwerking met andere organisaties, zoals Emmaus, vluchtelingenwerk, GGZ, wijkvereniging.
  • Vragen over Geld & Recht, maatschappelijk werk, de wijkzuster, de Gemeente en Woonkwartier. Ik adviseer hoe u uw vraag het beste kan aanpakken en bij wie u dan het beste terecht zou kunnen.
  • Etc.

Met vriendelijke groet, Margot Eekhout 

Hieronder een afbeelding van onze Langewegse vlag. Bij speciale gelegenheden, zoals bijvoorbeeld Carnaval of Koningsdag, mag u met deze vlag ‘vlaggen’.
Vlaggen zijn te bestellen via lj.vangils@home.nl en kosten €10,=

Bent u benieuwd hoe een raadsvergadering er nou eigenlijk aan toe gaat?
En wilt u weten wat het raadswerk inhoudt? Misschien heeft u interesse in politiek of zelfs wel eens overwogen om raadslid te worden?

Geef u dan op voor ‘Gast van de raad’:


Vind hier meer informatie over de gemeente Moerdijk

Hieronder vindt u de afvalwijzer van 2023 voor het dorp Langeweg. Woont u in het buitengebied, kan het zijn dat enkele zaken afwijken. kijk op de afvalwijzer om uw eigen situatie goed in kaart te brengen.
Ziet u hieronder een grijs vlak, klik dan hier om de afvalwijzer te openen.

Bij de Zuiddijk 2H is een minibieb geplaatst.

Je kunt hier gratis boeken ruilen om te lezen.