Cornelis van Gils, bakker en makelaar

Dit maal een kijkje in de Dorpstraat, een foto gemaakt in 1915 , door N.J. Vermeulen uit Etten. Door de gemeente vastgelegde straatnamen bestonden in die tijd nog niet, ze werden door de volksmond ter plaatse verzonnen en gebruikt. Bij adressering was het mogelijk om zo’n straatnaam te vermelden of een andersoortige omschrijving zoals : schuin tegenover de smid, bij de zusterschool, of naast de bakkerij. Het veiligst was de gemeentelijke adresaanduiding te gebruiken. Slikgat /Langeweg (Zevenbergen) was wijk B met de vermelding van een huisnummer dat opliep vanuit Zevenbergen. Met de inkwartiering van soldaten in de jaren ’14-’18, waren ansichtkaarten een mogelijkheid om de thuiszittende familie enigszins een beeld te geven waar hun zoon , broer of vader gemobiliseerd waren. Men was nou niet bepaald vol lof over hun tijdelijke verblijfplaats. Met name stedelingen konden maar weinig waardering opbrengen voor hun ballingschap in het land van modder en koeien. Rechts poseert voor de fotograaf vrouwke van Steenhoven (1849-1935). Haar meisjesnaam was Hendrina van Gils. Ze werd geboren op het huidige adres Zuiddijk 45.  Het is een echte Slikgatse want haar overgrootvader woonde in 1770 al in de Schoolstraat. Hendrina was op 7-jarige leeftijd wees. Ze werd ondergebracht bij haar kinderloze oom Cornelis van Gils,  gehuwd met Maria van Dijk. Hendrina huwde in 1879 met de aldaar werkzame bakkersknecht Lucas van Steenhoven. De bakkerij was in 1852 gebouwd door haar oom Cornelis van Gils. Naast bakker was hij ook een handelaar in onroerend goed.  Huisjes , percelen land en geldleningen in Langeweg en omgevende dorpen, gingen er als warme broodjes over de toonbank. En daarbij zorgde de bakker er wel voor, er warmpjes bij te kunnen blijven zitten. Zo verkocht hij in augustus 1880 een are moestuin tegenover zijn bakkerij-winkel aan de Dorpstraat aan de Zevenbergse metselaar Frans van der Pas. Van der Pas bouwde hier het nog bestaande huisje met flessenhalsgevel, links op de foto. Cornelis liet notarieel vastleggen dat Van der Pas ‘ op het verkochte geen winkel in kruidenierswaren, bakkerswaren noch handel in sterke drank mocht gaan drijven’. Met flessen bier had Cornelis van Gils niet zoveel moeite, tegen de eventuele bouw van een herberg door Van der Pas , had Van Gils geen bezwaar. Juli 2015