De kleine koer

Een gedeelte van de Kloosterlaan wordt momenteel op de schop genomen. Nog enkele weken een rommeltje en het dorp is weer een opgeknapt laantje rijker. Ooit is het begonnen als een speciale ingang naar het klein-seminarie van de paters capucijnen en de wei.  Deze laatste werd vooral gebruikt voor diverse sporten  waarmee de seminaristen onledig werden gehouden en stond, om het klassieke karakter van het seminarie eer aan te doen, bij de studenten bekend als de Olympus. Na de verhuizing van het seminarie werd de wei voor landbouwdoeleinden  gebruikt  maar sinds de 80-er jaren van de vorige eeuw sport Langeweg  weer op de Olympus,  waarbij we er goed aan gedaan hebben,  met het oog op het niveau van onze sportprestaties, het nieuwe sportpark  de wat  meer  bescheiden naam  ‘De Waai’ toe te kennen.  U  ziet, veel verandert, maar sommige zaken herhalen zich.  Niet minder is dat het geval bij het nu verharde parkeerterrein .  Het is de plaats waar  in 1909 de zogenaamde kleine koer  voorde drie laagste leerjaren van het klein-seminarie  werd aangelegd. Het gebouw links met torentje was de uitbreiding van het seminarie in 1917 met op de eerste verdieping de seminariekapel. Rechts  de nu nog gedeeltelijk bestaande vleugel  waarvan pater Maximilianus van Moerdijk  in 1930 de eerste steen metselde in de nog bestaande oostgevel.  Om de klandizie een beetje op peil te houden moesten de paters met de tijd mee  en kreeg deze nieuwbouw naast onderwijsvoorzieningen en een ruime slaapzaal , een flinke doucheruimte dat nog  zien is aan de rijen raampjes en nissen aan de noordzijde van het gebouw.  Met een serie kaarten , gemaakt kort na 1930, van het interieur en exterieur van het gebouw , probeerden de capucijnen het seminarie  op de kaart te zetten.  Een serene rust  straalt de kaart uit met een brevierende capucijn  als fotomodel op de kleine koer.  Over enkele  weken zal het met die rust weer gedaan zijn maar het zou toch mooi zijn als we deze plaats met een bord haar oude naam weer zouden teruggeven: De kleine koer. 1 november 2014