De Langeweg (4)

Met de komst van de statie  (station)  Langeweg  in 1866 nam het verkeer weer wat toe op de Langeweg. Pieter Gielen bouwde in 1868 een huis annex  herberg  nabij het station en  kreeg toestemming  om met paard en wagen personen te vervoeren  tussen Station Langeweg en Zevenbergen.  Een  begin was gemaakt met wat later openbaar vervoer genoemd zou worden. Het stelde nog niet zoveel voor,  men had toen nog de tijd:  ’s morgens vertrok Gielen om 10 minuten voor 6 vanuit Zevenbergen om  de trein van 13 minuten over 7 van Langeweg naar Rotterdam te kunnen halen.  Hij keerde direct terug naar Zevenbergen om hier om half tien weer richting Station Langeweg te vertrekken voor de trein die om kwart voor elf richting Breda zou vertrekken. En zo ging dat dan 3 maal per dag. Door de toename van het aantal verkeersdeelnemers steeg ook het aantal  verkeersongelukken waarvan ik er nog enkele vermeld .                                                                                                    Op een zomerse dag in augustus 1895 maakte  een met paarden bespannen rijtuig, beladen met een aantal personen, een onverwachte tussenstop door bij het Slikgat naar de bodem van de Langewegvliet  af te dalen.  Gelukkig konden allen gered worden.  Maandagmiddag  9 juni 1924 kwam een ‘plezierauto’ met een vijventwintigtal  dames en heren  nabij Langeweg in botsing met een motorrijder met duopassagier.  De autobus kwam tot stilstand tegen een landbouwschuur.  De buspassagiers kwamen er zonder kleerscheuren vanaf, maar de duorijder uit Rotterdam  werd zwaar gewond naar het ziekenhuis afgevoerd. Bus en motor liepen veel schade op. Tot in de tachtiger jaren van de vorige eeuw  kende Langeweg  nog de luxe van een  herstel- en verkooppunt van fietsen, bromfietsen, huishoudelijke artikelen annex benzinepomp en taxibedrijf,  gelegen aan de Langeweg  van  Koos Verdaas. Het bedrijf moet kort na 1923 gestart zijn in de in 1922 gebouwde landarbeiderswoningen aan de Langeweg.  De vader van Koos, Jan Verdaas  begon er met zijn herstelinrichting en taxibedrijf.  Op de avond van 12 november 1940  taxiede  hij een tweetal  Duitse soldaten vanuit een Langewegse  herberg naar Zevenbergen .  Ze zouden wat te diep in het glaasje gekeken hebben  en niet meer in staat geweest zijn de benenwagen te nemen.  Halverwege op de weg naar Zevenbergen moet Verdaas  onwel zijn geworden  en reed de Langewegvliet in met het complete legeronderdeel. De soldaten brachten de 49-jarige Verdaas op het droge en droegen  hem naar huis alwaar geneeskundige en geestelijke hulp werd ingeroepen. Helaas, Verdaas overleed de volgende morgen.                                                                                                             In februari 1925 werd een auto in de Vliet voorbij Langeweg gevonden. Een bestuurder was niet te bekennen.  Zondag 7 maart 1948 bezocht  de 28-jarige  Zevenbergse boerenknecht  J. Klasen  met een vriend een voetbalwedstrijd te Breda. Na afloop bezochten zij verschillende cafés.  De vriend  zou Klasen tijdens het cafébezoek  uit het oog verloren zijn en fietste in zijn eentje terug over de Langeweg naar  Zevenbergen.  Op maandagmiddag  werd eerst een rijwiel  langs de Langewegvliet gevonden, vervolgens, in de vliet, de  eigenaar,  levenloos  en in een zodanige toestand dat de politie er aanleiding toezag zijn ‘vriend’ te arresteren.  De Langewegvliet was dan wel een mooi onderdeel van het polderlandschap maar de vliet zorgde ook,  zoals al eerder gezegd ,  voor een hoop leed. Naast verkeersongevallen die vaak eindigden op de bodem van de vliet, was de vliet een gevaar voor spelende kinderen. Regelmatig verdronken in Langeweg kinderen in sloten en vlieten.  Zo ging zaterdag 10 juni 1933 de twaalfjarige Clara Adriana  Maris met de fiets  om boodschappen voor  haar ouders. Rond de klok van half negen  ’s avonds  was ze nog niet terug.  Bij een onmiddellijk ingezette zoektocht werd al snel haar fietsje bij de Langewegvliet aangetroffen.  Het kind werd dezelfde avond nog gevonden in de Langewegvliet. De hulp kwam te laat.  Was het een verkeersongeluk of was het kind al spelend te water geraakt  ?  De vierjarige Adrianus van Kampen  werd in de zomer van 1937 onder een vlonder in de Langewegvliet nabij zijn ouderlijk huis gevonden. De tekst op zijn overlijdensprentje  spreekt boekdelen:  ’t  Kinderleven is een spel, als van ’t visje, dat er snel dartelt in de sloot. Met de visjes in de vliet , speelde Uw kindje, en wist het niet….’t Speelde met de dood. Op de foto:  De Langeweg of Steenweg  met vliet  omstreeks 1935.  In 1958 werd de vliet gedempt en verhard met klinkers. Ter hoogte van het dorp werd de sloot aan de zuidzijde van de Langeweg vervangen door ondergrondse  riolering en bij de nieuwe parallelweg gevoegd. Alle heulen en bruggetjes verdwenen . In 1962 werden de klinkers vervangen door de betonplaten.  December 2018