De vrijwillige burgerwacht

Op 23 en 24 oktober 1924 vierde Langeweg het vijftigjarig bestaan van kerk en klooster. De provinciaal overste van de kapucijnen, monseigneur Hopmans, bisschop van Breda en vele geestelijken afkomstig van Langeweg waren te gast op het feest. Een aantal verenigingen werd vereeuwigd op de gevoelige plaat . Op de foto poseren voor het klooster de leden van de Langewegse Vrijwillige Burgerwacht . Vrijwillige Burgerwachten werden opgericht in 1915 in verband met de Eerste Wereldoorlog. Het was een plaatselijke vereniging die ter beschikking stond van de burgemeester. Zij konden optreden als aanvulling van de politie om mee te werken aan de handhaving van de orde en rust. Aanvankelijk kon iedereen zich opgeven als lid. Vanwege de grote toeloop werd later de beperking opgelegd dat alleen dienstplichtigen boven de dertig jaar lid konden worden. Op zondagmiddagen vertrok, na het lof, een aantal huisvaders in marstempo, gewapend met een bezemsteel richting Hazeldonk waar bij de Kapelberg de schietoefeningen plaatsvonden. De gemeente subsidieerde de Vrijwillige Burgerwacht met een geweer en slechts een kogel per man per oefening . Medio 1940 is de Vrijwillige Burgerwacht door de Duitse bezetter opgeheven om nooit meer terug te keren. Februari 2015