Enkele namen zijn bekend: v.l.n.r. Zuster Firmina, ?, moeder Leonie, zuster Judoca, ?, zuster vicaresse, moeder Anastasia , zuster Alacoque (hoofd der school)

De zusters Franciscanessen van Veghel  (1)

Dit jaar is het al weer  35 jaar geleden dat  de Zusters Franciscanessen van Veghel  hun zogenaamde succursaalhuis  te Langeweg  verlieten  en daarmee ook onze dorpsgemeenschap.  70 jaar lang werd het zusterhuis bewoond door gemiddeld zes  leden van de Veghelse congregatie.  Zo’n 125 zusters hebben er gedurende 1913-1983 gewoond. De zusters waren door de capucijnen naar Langeweg gehaald voor de verzorging van het kleuter- en  lager onderwijs.  Tot dan toe waren de kleuters toevertrouwd aan  Cato de Bruin  die  een winkeltje had in de Dorpstraat en tussendoor de kinderen de beginselen van het breien bijbracht.  Aan de Slikgatse dijk, later Schoolstraat  genoemd,  zaten jongens en meisjes  op een openbare lagere school.  Het kleuteronderwijs op de nieuwe school  was zowel voor jongens als meisjes,  doch in het lager onderwijs werd  in die tijd die zogenaamde co-educatie , op initiatief van de kerkelijke overheid ,  als het enigszins mogelijk was,  opvoedkundig in een  kwaad daglicht gesteld.  De zusters zouden zich bezighouden met lager onderwijs aan de meisjes  op de Mariaschool. Dit werd een zogenaamde school voor Bijzondere Onderwijs op katholieke grondslag.  Bij het vertrek van de zusters in 1983 werd de loftrompet  uitgestoken,  maar bij de aankomst op 12 september 1913 had  de eerste moeder-overste, zuster Leoni,  erop aangedrongen dit maar stil te laten verlopen.  De stichter van school en klooster, pater gardiaan Antoninus van Breda, respecteerde de wens  op voorwaarde dat  op de dag van de inwijding van de Mariaschool,  twee dagen nadien,  het er wat minder onopvallend aan toe zou mogen gaan.  Op  12 september   om half twaalf arriveerden  Moeder Leoni  en de zusters Antonia,  Rufina, Pelagia en Corneline  op station Langeweg.  Met drie rijtuigen,  pater Antoninus en ‘de stille trom’ werden ze naar het  capucijnenklooster  gebracht  want  het zusterklooster was nog niet klaar voor bewoning.  Na een bezoek aan het  Allerheiligste Sacrament  en een  maaltijd in de spreekkamer van het klooster,  begaven de zusters zich naar de zojuist nieuw gebouwde en gemeubileerde woning van de weduwe De Rooy-Melissen  in de Dorpsstraat,  naast  smederij Wevers. Diezelfde middag namen ze ook nog een kijkje in het succursaalhuis  in aanbouw,  een huis met een grondplan  zoals vele van hun verblijven hebben:  Aan de buitenkant een burgerwoning met aan weerszijden van de middengang  op de begane grond  twee spreekkamers,  refter,  keuken, bijkeuken, slaapkamer en recreatieruimte. Op de eerste verdieping een ziekenkamer, kapel met sacristie,  een kamer voor de overste en een gastenkamer.  Op de zolder opbergruimten en een zestal slaapcellen voor de zusters.  Boven de voordeur  troont  een beeld van Maria Onbevlekt Ontvangen,  patrones van de congregatie van Veghel .  24 januari 1914 verlieten de zusters het huis van  de familie de Rooy.  De weduwe had er nog op aangedrongen  een tijdje te blijven omdat  het klooster nog te vochtig zou zijn.  Doch de zusters  meenden dat  hun  kloosterleven meer tot recht  zou komen in het nieuwe succursaalhuis. Op de foto de Langewegse  kloostergemeenschap , omstreeks 1917 .  De algemeen overste Anastasia visiteert met zuster  vicaresse. Februari 2018