Helemaal links zuster Alacoque, h.d.s, uiterst rechts voor: zuster Leoni, overste, met daarnaast links zuster Firmina van de bewaarschool.

De zusters Franciscanessen van Veghel  (3)

Het voornemen tot stichting van een bijzondere meisjesschool te Langeweg door de capucijnen, kwam de gemeentebesturen van Terheijden en Zevenbergen goed van pas. In 1907 was aan de Slikgatsen dijk een nieuwe tweeklassig schoolgebouw in gebruik genomen. Al spoedig bleek de voorziening te klein. Het gebouw barste al spoedig uit haar voegen; alle kinderen van het dorp en omliggende buurtschappen, met name Hoge Zeedijk en Hazeldonk, Zwartenberg, bezochten deze dichtstbijzijnde openbare school en die stond op slikgat. In 1910 richtte de gemeente Zevenbergen zich tot de gemeente Terheijden, met het verzoek  zich wat terughoudend op te stellen inzake de uitbreiding van het gebouw aan de Slikgatsen dijk met een derde lokaal aan de achterzijde. Kinderen van de Hoge Zeedijk zouden naar de Hoek op school kunnen gaan en die van Hazeldonk in Zevenbergen. Toch werd een derde lokaal in 1911 voorlopig als enige oplossing gezien. Het aantal leerlingen groeide in die tijd dusdanig dat in 1913 een derde onderwijskracht benoemd moest worden aan de openbare school. Het zal door de beide gemeentebesturen als een geschenk uit de hemel beschouwd zijn dat een schoolgebouw, door de Langewegse bevolking betaald en geleid door onbezoldigde zusters, uit de grond gestampt werd aan de Steenweg. Bovendien sneed het mes aan twee kanten voor de gemeente Zevenbergen. De openbare school aldaar zou met een toeloop vanuit o.a. Hazeldonk, met plaatsgebrek te kampen krijgen. Met de bouw te Langeweg was voor de kinderen van Hazeldonk en Zwartenberg voorlopig volop plaats in Langeweg. De tuin aan de oostkant van het klooster werd door broeder Fortunatus met een betonnen muur afgesloten van de buitenwereld. Broeder Ladislaus richtte de tuin in. Ze werd gebruikt als moestuin, boomgaard en recreatieruimte. De clausuur was er niet zo streng op van toepassing als bij de paters. Toch waren broeder tuinman en later niet-broeder tuinman slechts een van de weinigen die toegang hadden . In 1934 vierde moeder-overste, zuster Willemino, haar zilveren kloosterfeest. De Langewegse bevolking bood haar een grot met een beeld van O.L.V. Lourdes en Bernadette. Ze werd gebouwd aan de oostkant van de tuin door Frans de Koning. In 1937 is de tuin gehalveerd. Het oostelijk gedeelte werd terrein voor de verkenners met een blokhut. De Mariagrot werd daarom in 1941 verplaatst en herbouwd door broeder Exuperius. Na de Tweede Wereldoorlog vond er ook de jaarlijkse Sacramentsprocessie plaats. De zusters hadden op de eerste verdieping een eigen kapel. Het interieur was een geschenk van een broer van de eerste moeder-overste, zuster Leoni Bergmans en de familie Luykxs uit Etten-Leur. Het houtsnijwerk van het altaar reikte tot aan de zolder, een neogotiek kunstwerk uit het atelier van Van Bokhoven te ’s Hertogenbosch. In het altaar was een beeld uitgesneden van de capucijn Felix van Cantalicie. School en klooster werden grotendeels gebouwd onder toezicht van de capucijn broeder Felix van Dennenburg. Van Bokhoven leverde ook een houten beeld leverde van de heilige Antoninus ( niet te verwarren met Antonius) waarnaar de stichter van zusterklooster en school in Langeweg genoemd was . Pater Antoninus organiseerde nog een open- kloosterdag voor de inwoners van Langeweg.  Met het geld wat op die dag de zusters werd geschonken kon een gedeelte van de H. Kruisweg worden aangeschaft. Het beeld van de heilige Antoninus heeft tot aan de opheffing van het zusterhuis de kapel gesierd. Pater Antoninus was toen reeds vertrokken.  Op de foto: pater Antoninus te midden van enkele zusters en de leerlingen van de meisjesschool in 1915 t.g.v. zijn vertrek naar Babberich, waar hij als gardiaan de opdracht kreeg een zusterhuis en meisjesschool te gaan stichten in navolging van Langeweg. April 2018