Een bedrijvig pand

Tot in de zeventiger jaren van de vorige eeuw stond op de huidige adressen Zuiddijk  19 en 19a een sterk verouderde tweekapper.  Het waren nou niet bepaald woningen  die gedurende de laatste decennia  van hun bestaan  bijdroegen aan de verfraaiing van het dorp.  Al in de 18e eeuw werd deze plaats bewoond. Pieter Vermeulen en Elisabeth Lambrechts waren de eerste bewoners.  In 1733 gaven ze elkaar het jawoord en woonden sindsdien op Slikgat. In 1755 wordt Pieter voor het eerst aangeslagen  wegens de bouw van een huisje  en schuurtje op deze plaats.  Allerlei uitbreidingen, aanpassingen,  verbeteringen en vernieuwingen heeft de woning in de loop van bijna 250 jaar moeten ondergaan.  Rond de woning, die in 1834 werd gesplitst in twee woningen, heeft in de loop der jaren nogal wat bedrijvigheid plaatsgevonden. Niet uitgesloten is dat een schoonzoon van Pieter  Vermeulen, Pieter van Tilburg, hier zijn timmerwinkel  had. Tot 1950 werden de woningen bewoond door o.a. de families Van Vlimmeren, Van Leeuwen, Van Gils,  Beljaars, Van Nispen,  Haanskorf,  Voogt,  Eestermans, en Reniers. Frans Voogt vergrootte de woning aan de westzijde en werd zogenaamd bierhuishouder.  Kruisboogvereninging  Stijdlust  lag er thuis en daarom moest  Frans  in 1908 vergunning aanvragen voor de aanleg van een schietbaan.  Nog datzelfde jaar verkoop hij het huis aan Adam Schouwenaars, dus is het maar de vraag of betreffende schietbaan ooit aangelegd en in gebruik is geweest.  Voor de leden van Strijdlust  waren overigens  volop alternatieven;  iedere herberg had wel een schietbaan, met alle gevolgen vandien voor de veiligheid in Slikgat op de zondagmiddagen.  Adam Schouwenaars verhuurt de woning aan Cornelis Eestermans. Deze oefende daar ter plaatse het ambacht van klompenmaker uit en had een handel in steenkool.  Maar de zaak liep niet zoals het moest.  In 1914 verloor hij zijn vrouw en kind.  In datzelfde jaar  ging de zaak op de fles  en Adrianus Reniers van de Dwarsdijk  zag zijn kans schoon er een bakkerij te beginnen met winkel. Zoon Piet nam de zaak over. In het kader van het wederopbouwplan Langeweg   werd in 1950 een nieuwe winkel, bakkerij en woonhuis gebouwd  op het huidige adres Zuiddijk 62. Deze winkel lag centraler in het dorp en heeft  tot 1999 de Langewegse bevolking op de been kunnen houden met een assortiment van  brood tot gevulde koeken.  De woningen Zuiddijk 19 en 19a zijn tot omstreeks 1970 bewoond geweest. Grote en kleine gezinnen waren er , bij gebrek aan beter, voorlopig mee uit de brand. Oktober 2015