Een missiebisschop bezoekt Langeweg  (1)

Als er iemand is die de omgeving en het alledaagse leven  van Zevenbergschen Hoek  fotografisch  uitgebreid heeft vastgelegd,  voor o.a. het nageslacht , dan doemt  de naam Willem Strijbosch op. Hij was als koster  en organist  verbonden  aan de Bartholomeuskerk te Zevenbergschen Hoek  in de eerst helt van de 20e eeuw.  Naast deze kerkelijke werkzaamheden,  moest het beleg voor de boterham worden  bijeengescharreld  met  het maken van persoons-,  verenigings-   en familieportretten.  Daarnaast moet hij het besef gehad hebben dat  de wereld voortdurend in verandering is  en daarom legde hij,  naast de vele  zogenaamde dorpsaangezichten, ook  het dorpsgebeuren vast op de gevoelige plaat.  Hij deed dat vooral in het dorp Zevenbergschen Hoek maar  ik vond ook vier afdrukken,  gemaakt  bij gelegenheid van het bezoek van de capucijn en missiebisschop  Pacificus  Bos van Uden,  aan Langeweg op 16 maart 1920. Strijbosch  richt zijn camera vanaf een bijgebouwtje  van de Maria School  op  het toegestroomde publiek, dat haar blik meer richt op het oog van de camera dan op de passerende   geestelijkheid.  Op de achtergrond zien we de herberg van Piet Schuurmans,  tot   november 1944 staande op het huidige dorpsplein voor  De Droom.  Mensen waren op hun  ‘s zondags  gekleed, donker,  meer kleuren waren er toen nog niet.  De gewone man, jong en oud, draagt een pet, vrouwen  de zondagse muts.  Die wat anders  op zijn hoofd had geplaatst wilde niet  tot het gewone volk  behoren.  Het hoge  bezoek  werd  door de plaatselijke verenigingen afgehaald vanaf  de statie Langeweg.  Een van die verenigingen was  het zogenaamde Breda’s Kruisverbond  St. Antonius afdeling Langeweg , zoals vermeld staat op het vaandel . Deze vereniging werd opgericht op Vastenavond 1902 door de Norbertijn Pius van Aken ( geboren op het huidige adres Schoolstraat 2) met de bedoeling de consumptie  van  alcoholische drank aan de kaak te stellen.  Niet dat  de paters heel Slikgat wilden droogleggen, ze hadden zelf een bierbouwerij bij het klooster,  maar het overmatig gebruik van zwakke en met  name sterke dranken  en vooral de gevolgen daarvan,  wilden de paters  beteugelen nu het aantal kroegen in het dorp niet meer op een hand te tellen was.  Of het allemaal geholpen heeft  …..?   De trotse vaandeldrager  is Willem Verhoeven  wiens kleinzoon tot voor kort  uitbater was van  De Droom. November 2017