De turfvaart onder de beton

Eind jaren 30 van de vorige eeuw, deed een tot nu toe onbekend fotograaf weer eens de ronde door de Langewegse dorpskom. Waar nu de provinciale weg ligt,  bevond zich tot 1958 de bedding van een turfvaart, gegraven in de dertiende eeuw. Al in 1287 is sprake van een weg vanuit Zevenbergen in oostelijke richting. In 1388 wordt er weer melding van gemaakt. De turfvaart liep van de Roode Vaart tot aan de  Dwarsdijk. Turfschuiten of vletten brachten de moer, uitgegraven in de omgeving en ten oosten van het huidige dorp, naar Zevenbergen. Aan beide zijden van de vliet lag een trekpad om de boten te slepen. De noordelijk van de Langeweg gelegen binnenvliet, parallel aan de Langeweg, is ook zo’n overblijfsel uit het turfverleden. Deze vlieten kregen nadien een functie ten behoeve van de afwatering van het laaggelegen gebied. Niet voor niets is in de 17e eeuw nog regelmatig sprake van de ‘Leege Hoef’ aan de noordzijde van de Langeweg. In 1848 werd de weg aan de zuidkant verhard met kasseien. In de volksmond kreeg de weg in de loop van de tijd de naam Steenweg, dit ter onderscheiding van de aan de noordkant gelegen ‘klaaiweg’. Vanaf 1848 tot 1875 moesten de gebruikers tol betalen. Een tolhuis stond aan de herberg de Drie-Hoefijzers aan de Dwarsdijk en bij herberg De Uitspanning op het Slikgat. De kasteleins pachtten de tol. Wie niet betaalde kon gebruikmaken van de kleiweg. Over de Langewegvliet lagen bij de boerderijen en wegkruisingen de zogenaamde heultjes. Links zien we zo’n heultje dat toegang verleent tot een hofstede die in de vijftiger jaren van de vorige eeuw is gesloopt. Tijdens de jaarlijkse suikerbietencampagne legden vrijwel alle vissen in de vliet het loodje. In 1958 werd de vliet gedempt en beklinkerd en zou deel uit gaan maken van het wegennet dat het westen met het oosten van de provincie zou gaan verbinden. Een voordeel hiervan is, maar je kunt er over van mening verschillen, dat Langeweg niet geïsoleerd kwam te liggen. De Steenweg ter hoogte van Langeweg werd een vent- of parallelweg, vrij van het alsmaar toenemende doorgaande verkeer. In 1962-63 werden de klinkers vervangen door betonplaten en er werden gescheiden (brom-)fietspaden aangelegd. De boomaanplant geschiedde tegelijkertijd. Ze werden o.a. geplant ter bescherming van de gebruikers van de fietspaden. De laatste vijftig jaar hebben deze bomen hun nut bewezen. Desondanks blijkt het weggedeelte bij Langeweg regelmatig bovenaan de lijst te staan met de gevaarlijkste wegen binnen ons provinciaal wegennet. Juni 2016