Op de bovenste rij v.l.n.r.: Janus de Ridder, Hendrik van Turnhout, Janus van Beek, Jan de Koning, Theo Kommeren, Piet Quaytaal.
De tweede rij van boven: Cor Wevers, Fay Quaytaal, Jan van Beek, Jan Akkermans, Willem Wevers, Jan van Turnhout,
Thijs van Turnhout, Rom van Schijndel, Qruin Kapitein, Janus van Geel.
Op de derde rij van boven: Cor van Geel, Lauw van Beek, Antoon Wevers, Toon van Nunen, Cor van Turnhout, Toon van Turnhout,
Janus van Gils, Wout Verwater, Janus Broere, Adam Stoop, Jan Schuurmans, Piet van Gils, Bertus van Moergastel.
Op de voorste rij : Kees van Gils, Jac de Ridder, Jan Vriens, pater Hyacintus van Erp, monsieur Adrianus van Egeraat,
directeur Arnoldus Laro, Dingeman Wevers, Kees van Gils, Gijs Kwaijtaal.

Fanfare Muziek Veredelt, de man voerde de boventoon  (1)

In de eerste helft van de  20e eeuw groeide het verlangen in Langeweg naar een eigen muziekkorps. Vooral bij feestelijke gelegenheden ontbrak vaak de vrolijke noot. Soms kwam een muziekkorps uit de directe omgeving wat leven in de brouwerij brengen. Sommige inwoners waren lid van een muziekkorps uit de omgeving omdat ter plaatse de mogelijkheid ontbrak. De dorpsgemeenschap ontwikkelde zich zodanig dat de tijd rijp werd voor een eigen fanfare. Enkele dorpelingen, onder aanvoering van het hoofd van de jongensschool,  namen op 27 april 1929 contact op met de gardiaan van het klooster. Deze voelde veel voor deze vereniging omdat ze voor de Langewegse bevolking een opvoedende en beschavende invloed zou kunnen hebben. Muziekkorpsen waren  de paters niet vreemd want op meerdere plaatsen hebben de paters bij hun kloosterkerken medewerking verleend aan de oprichting van muziekkorpsen:  Sluiskil, Babberich, Rotterdam en Breda, waar de St-Fidelis-harmonie ook bekend staat als de patersharmonie. Later zou Langeweg nog twee dirigenten  krijgen van deze patersharmonie. Zelf waren de paters uitgesloten van het lidmaatschap en wilden ze geen financiële risico’s dragen. De vereniging moest worden opgericht op Rooms Katholieke grondslag . Een van de paters zou in het bestuur plaatsnemen als geestelijk adviseur en het patronaatsgebouw naast de kerk zou de thuishaven worden.  Die R.K. signatuur hield ook in dat leden van het vrouwelijk geslacht alleen maar mochten luisteren naar de fanfare, hier voerde de man de boventoon. Op 8 juni 1929 vond de oprichtingsvergadering plaats. Tijdens deze vergadering werd door onderwijzer Gerritsen voorgesteld het korps door de wereld te laten gaan onder de naam Muziek Veredelt , een naam die al 88 jaar door het dorp klinkt.

Bijgaande foto werd gemaakt op tweede paasdag 1931 op de grote koer  b.g.v. het afscheid van monsieur A. van Egeraat, medeoprichter en eerste voorzitter van de fanfare. Hij vertrekt als hoofd der school naar de wijk  Nieuwe Huizen bij de paterskerk in Breda.  Het vaandel, zo groot als een beddenlaken en gedragen door kapper Jan de Koning, is gemaakt door de zusters te Langeweg.   U ziet dat  uniformen, blinkende instrumenten en toeterende dames  allemaal nog toekomstmuziek zijn. juli  2017