Een aanzicht van het schilderachtig boerenhuis vanuit het noorden in 1966.

Hoeve Krauwelsgors (2)

Ook Dielis Meerten van Leeuwen legt in 1665 een verklaring af als knecht op de hoeve gewoond te hebben. Pachter was toen Gerrit Wouters. Johan De Larue, advocaat te Breda, dijkgraaf van Zwartenberg en ontvanger te Zevenbergen, verpacht in 1696 de hoeve met 19 bunder zaai- en weiland. De hoeve is dan eigendom van de familie Daniels-Govers. In 1718 wordt Larue eigenaar. In 1739 is de weduwe van Mr. Cornelis Ludovicus Montens eigenares en in 1749 Dingeman van Ginneken. In 1785 wordt de hoeve verkocht aan Hendrik Vaartjes. Na zijn overlijden hertrouwt zijn vrouw Elisabeth Veermans met haar buurtgenoot Hendrik Deniszn. Nelemans. In 1817 woont dit echtpaar nog op Krauwelsgors. Als knecht is in 1798 Jan Kayen inwonende. Hij huwt met de meid Anna Heystek en zij krijgen twee kinderen. In 1824 is de Bredanaar Johan Pieter Eetjens eigenaar en verpacht de hoeve in dat jaar aan het inmiddels kinderrijke echtpaar Melissen-van Ham. Twee kinderen uit dit gezin blijven op de hoeve wonen, Laurens en Marijnis. In 1848 trouwt Marijnis Melissen met Anna Cornelia de Kater uit Nieuw-Vossemeer. De wieg krijgt het zwaar te verduren; veertien kinderen worden er geboren. Vrijwel jaarlijks was het prijs. Vijf kinderen stierven bij de geboorte. Van een stil en verlaten Krauwelsgors was dus in die tijd nog geen sprake. Maar bruiloftsliederen voerden nooit de boventoon want slechts enkelen verlieten de hoeve vanwege de aanname van de huwelijkse staat en dan nog vaak op gevorderde leeftijd. Vader Marijn was met zijn groeiende kroost een warm voorstander van en -vechter voor een kerk op Slikgat. Hij maakte dan ook deel uit van de commissie die vanaf ongeveer 1850 pleitte voor de bouw hiervan. De gang naar de kerk in Terheijden moet vanuit die hoek een ware boeteprocessie geweest zijn. In 1874 kwam daar wat verlichting in vanwege de bouw van de kerk op Slikgat. Het gezin moet de vervulling van de kerkelijke verplichtingen na aan het hart gelegen hebben want in 1911 betrokken zij hun nieuwbouwwoning aan de Kerkpad op een steenworpafstand van de kerk. En daarmee kwam de weg vrij voor de familie Damen-Bastiaansen om zich op de hoeve Krauwelsgors vestigen. Na 104 jaar wordt de hoeve nog steeds bewoond door nazaten van genoemd echtpaar. Het huis werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw op de Rijksmonumentenlijst geplaatst. In 2011 werd de hoeve uitgeroepen tot de mooiste nog in werking zijnde hoeve van Noord-Brabant. November 2016