De jongen met de fiets is Christ van der Peijl, een zoon van de hoofdonderwijzer

In de Kleine Spie

In de westelijke uitloper van de Kleine Spiepolder werden in 1913 de Mariaschool met het zusterhuis gebouwd aan de Steenweg. Een groot deel van die polder behoorde destijds in eigendom toe aan de in Duitsland bij Krefeld vertoevende adellijke familie van Arenberg. Dit gedeelte van de Kleine Spie, met huis en schuur op het huidige adres De Langeweg 74 , was verpacht aan Cornelis Wijtvliet. Cornelis verwierf in 1918 deze grond met hoeve in eigendom en verkocht  de grond  ter hoogte van het huidige Langeweg voor de bouw van woningen.  Het hoofd van de openbare jongensschool, monsieur van der Peijl, kocht hier in 1922 een perceel grond voor de bouw van de woning die we op bijgaande foto zien afgebeeld,  De Langeweg  58.  De bouwkundige toestand van de onderwijzerswoning aan de Schoolstraat liet veel te wensen over en Van der Peijl had inmiddels de leeftijd van 70 jaar bereikt;  tijd om  een punt te zetten achter het onderwijs.  De nieuwe woning kreeg  een piramidevormig dak , doorkruist met een zadeldak. Het fraaie villaatje werd begin november 1944 verwoest.  De architect van de naoorlogse kerk te Langeweg , C.P . Schellekens, ontwierp een nieuwe woning voor de familie. Hierbij werden de bestaande fundamenten gebruikt.  Het oorspronkelijke ontwerp  had de dakvorm zoals we op vele naoorlogse woningen in Langeweg  aantreffen.  De opdrachtgever vond  dat maar niets  vanwege het ruimteverlies en lieten op de eerste verdieping  de muren gewoon optrekken.  De woning werd gebouwd in 1951. De achtertuin van de woning strekte helemaal tot aan de Zuiddijk.  Op deze strook werd in 1961 begonnen met de bouw  van een achttal woningen aan de westzijde van de huidige Danielstraat.  Het meest zuidelijke deel van de achtertuin was in 1949 al onteigend  ten behoeve van woningbouw  aan de Zuiddijk.   Karakteristiek voor de Steenweg  waren tot 1960 de bruggetjes in allerlei vormen en materialen. De jongen met de fiets is Christ van der Peijl, een zoon van de hoofdonderwijzer. Hij vertrok naar Nijmegen en begon daar in 1935 een taxi- en autobedrijf dat tot op de dag van vandaag nog bestaat onder de naam van zijn kleinzoon Wim van der Peijl. Op de foto zien we nog net de eerst gebouwde  woningen aan de oostkant van de huidige Danielstraat. Wegen en straten hadden in die tijd nog geen officiële  naam. De bevolking maakte er maar wat van. De Danielstraat was ’in den beginne’  zomaar een  onverhard voetpaadje , weelderig omzoomd door allerlei soorten onkruid.  Deze begroeiing weerhield de bevolking ter plaatse er niet van deze straat in wording te verbloemen tot  ‘het rozenlaantje’. April 2015