Openbare school 1906, Slikgat op klompen en schoenen

Heugchelijk was de dag van de 19 dezer jl. voor het gehucht Slikgat door het leggen van den eersten steen van het eerste schoolgebouw aldaar, waartoe het Z.M. onze geliefde Koning behaagd heeft de nodige middelen te doen daarstellen waarin de gemeenten Terheijden en Zevenbergen deelen. Gul en hartelijk was de vreugde toen de verdienstelijk onderwijzer P. in de Weij ( welke vroeger door weinige ingezetenen van opgemeld gehucht werd bezoldigd) den eerste steen legde en allen door het gejuich : leve de Koning ! leve het vorstelijk Huis ! ondubbelzinnig toonde hoe dankbaar zij de weldaden erkenden, welke hen en hun diebare kroost te beurt vielen. (Uit de Bredasche courant van 28-8-1830). Koning Willem I had een bijzondere belangstelling voor het onderwijs. Sinds 1813, het jaar waarin hij de troon besteeg, waren alleen al in Belgiƫ 1000 openbare lagere scholen gesticht. Voor de eerst-steenleggingen ontbrak hem natuurlijk de tijd, temeer daar hij genoeg te stellen had met onze zuiderburen. In 1830 was Slikgat aan de beurt en de bevolking van het gehucht moet toch min of meer op de hoogte geweest zijn van de dreigende afscheiding van Belgiƫ, vandaar hun openlijke steun en dank aan Koning Willem I die van afscheiding natuurlijk niets wilde weten. De eerste school voor lager onderwijs werd gebouwd ter hoogte van de huidige adressen Schoolstraat 9a t/m 11 . Zichtbare herinneringen ter plaatse ontbreken . De naam Schoolstraat moet het geen voorbij is, nog een beetje warm houden . Het schoolgebouw uit 1830 bestond uit een lokaal en een onderwijzerswoning. Huis en schoollokaal bevonden zich onder een dak en stonden pal tegen de straat, ook wel Slikgatschen dijk genoemd. De voorgevel van het schoolhuis zien we nog gedeeltelijk op bijgaande foto. In het bovenlicht van de voordeur zit een zogenaamde levensboom. Monsieur Gerritsen , (links) en Monsieur van der Peijl poseren hier op de 28 maart 1906 met de , voor die dag netjes geklede, schooljeugd. Het jongentje op de eerste rij links, Lambertus Schouwenaars, heeft het bij zijn doordeweekse klompen gehouden. Naast hem zit Jan van Leeuwen. Nummer 4 en 5 op de eerste rij zijn de dochters van de hoofdonderwijzer en hulponderwijzer, Henriette van der Peijl en Ida Gerritsen. Beiden zijn schooljuffrouw geworden. Op de zevende plaats zit Anna van Gils en de twee jongens die volgen Lauw en Leo Voogd. Op de tweede rij staat als tweede van links Naan Adriaanse, als vijfde Maria Schouwenaars gevolgd door Anna van Hoof, Petronella van Turnhout en Dina Surewaard. Van de laatste rij zijn mij maar enkele namen bekend : nummer drie Adam Haanskorf en nummer zes Leendert van Meel . Misschien ziet u nog bekenden ? Het zal moeilijk zijn, de kinderen zijn allemaal voor 1900 geboren, maar als u iemand denkt te herkennen mag u het mij laten weten. Mei 2015