Zilveren zusters en Mariaschool

Zondag 25 juli 1938 kon Langeweg de vlag uithangen. De Langewegse bevolking vierde op die dag het 25-jarig verblijf van de zusters Franciscanessen van Veghel  en het 25-jarig bestaan van de Mariaschool, bewaarschool voor de kleuters en school voor lager onderwijs aan meisjes. In de beginjaren sprak men nog van het Mariagesticht. 12  september 1938 zou het jubileum helemaal van zilver zijn. Op zaterdagmiddag 24 juli was de algemeen overste, zuster Leocadia,  met zuster vicaresse uit Veghel aangekomen en nog vijf zusters die vanuit Langeweg toegetreden waren tot de congregatie.  De tuin voor het zusterhuis, het Mariaklooster,  had een feestelijk aanzicht gekregen met erebogen vlaggen en wimpels.  Van de allereerste bewoners van het zusterhuis was niemand aanwezig; twee daarvan vierden het feest in de hemel,  een zat in de missie, een was ziek en een zuster was verhinderd. Zondag om kwart voor 10 werden de eerwaarde  zusters  door de kinderen van de Mariaschool en fanfare Muziek Veredelt vanuit het zusterhuis naar de kerk begeleid. Daar werd een H. Mis met drie heren uit dankbaarheid opgedragen door de paters Hugo, Claudius en Florimundus.  In een korte predicatie  tijdens de H Mis,  bracht pater gardiaan, Philibertus van Waspik, ‘ eigen en anderer gevoelens van dankbaarheid jegens den Allerhoogste en onze eerwaarde zusters tot uiting’.  Na de Hoogmis begaf het gezelschap zich naar de Sint- Antoniuszaal waar de zusters receptie hielden en waarvan door jong en oud overvloedig gebruik werd gemaakt. Tevens werd bij deze gelegenheid door het feestcomité, bestaande uit pater gardiaan, de heren Adriaan van Dongen, Jan Snoeys, Hendrik Rollé en Cees van Gils , een geschenk aangeboden aan de algemeen overste,  in de vorm van een ciborie,  bestemd voor de kapel van de zusters om tijdens het voornaamste moment van de eucharistie de Langewegse bevolking te herdenken. Onder de aanwezigen bevond zich Pater Antoninus van Breda, stichter van Zustershuis en Mariaschool.   Hij  nam deze samenkomst te baat om in korte woorden te verhalen hoe alles bij den aanvang was verlopen,  in piëteit en dankbaarheid gedenkend den Prins d’Arenberg, wijlen den heer Cornelis Wijtvliet, den heer Antoon Kavelaars, de kinderen Melissen, de weduwe J. de Rooij- Melissen en juffrouw Marie Prinsen, het eerste hoofd, thans verblijvend te Nuenen. Ook de pastoor van Zevenbergschen Hoek,  binnen wiens parochiegrenzen het zusterhuis en school stonden,  zag de zusters als een weldaad voor zijn parochie. Gedurende de receptie gaf onze fanfare een klinkend concert op de kiosk, met tot slot een serenade aan de zusters.  De wapperende vlaggen en het groot aantal toeschouwers droeg wel zeer duidelijk alle sympathie naar buiten die het dorp voor de zusters had. Een plechtig lof met Te Deum besloot de uiterlijke feestviering.  Op 27 september werd het feest nog een dunnetjes overgedaan voor de kinderen van de Mariaschool.  Moeder-overste, zuster Willemino, was inmiddels vervangen door Zuster Samuela.  Willemino bereidde zich voor op een vertrek naar de missie van Borneo maar mocht deze dag met de algemeen overste en nog enkele oud-bewoners van het zusterhuis, even naar Langeweg.  Met een voordrachtje  door de leerlingen van de Maria School  werden de zusters deze keer getooid met een zilveren kroontje. Het Dagblad van Noord Brabant  legde de feestelingen vast op de gevoelige plaat.
De zusters zijn wat moeilijk te herkennen maar van links naar rechts staat op nummer 1 zuster Amalia, 4 Leocadia, 7 Willemino, 9 Modesta, en 10 Lamberto.  Zusters die destijds ook deel uitmaakten van de communiteit te Langeweg waren de zusters  Renildus, Ignata, Carmela, Samuela en Oda. Links op de foto: juffrouw  Henriette van der Peijl, onderwijzeres, rechts de paters Renatus en Hugo met  de onderwijzeres juffrouw Betsie Bakermans . Resten nog ruim 120 leerlingen van de Maria School geboren in de jaren 1926 tot 1934. Kijk goed lezer, hoe langer je dit doet hoe meer bekenden

Juni 2021