Nieuws / Mededelingen

Inloopbijeenkomst over windmolens voor inwoners Moerdijk

Energiemarkt Moerdijk: 24 mei 2022
11 mei 2022

Verschillende partners van het project Energie A16 organiseren een gezamenlijke informatiemarkt voor de inwoners van Moerdijk op dinsdagavond 24 mei. De komst van een aantal grote windmolens in de gemeente staat centraal. Geïnteresseerden kunnen er -zonder aanmelding- terecht om informatie in te zien en vragen te stellen. Aanwezig is een vertegenwoordiging van de gemeente Moerdijk, de dorpstafels, de drie ontwikkelaars van de windmolens, de Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM) en het projectteam Energie A16.

Datum en tijd: dinsdagavond 24 mei, tussen 19.00 en 21.00 uur
Locatie: De Ankerkuil, Steenweg 48, Moerdijk

Een kwart van het rendement uit de windmolens wordt geïnvesteerd in lokale energieprojecten die gaan over twee onderwerpen: energie besparen en energie schoon opwekken. Zo helpen de windmolens ook inwoners om te verduurzamen. Om te bepalen waar het geld straks precies naar toe gaat, hebben STEM en de dorpstafels een plan gemaakt: een Lokale Energie Agenda (LEA). Drie uitgangspunten zijn leidend: iedereen uit de lokale gemeenschap moet kunnen meedoen, er moet een goede verdeling zijn van lusten en lasten van windenergie (meer profijt voor mensen die dichterbij de windmolens wonen) en het geld wordt ingezet om de energietransitie te versnellen. STEM beheert, in samenwerking met Energiefonds Brabant, het rendement uit de windmolens.

De komende twee jaar is de kern van het plan:

  1. Focus op de dorpen Moerdijk, Zevenbergschen Hoek en Langeweg.
  2. Focus op woningeigenaren en huurders, met oog voor inwoners met een kleine portemonnee en inwoners die zelf al veel hebben verduurzaamd.
  3. Starten met projecten voor ‘geen spijt’ maatregelen zoals isolatie en zonnepanelen.

De zeven windmolens in de gemeente Moerdijk zijn onderdeel van Energie A16: 28 windmolens langs de A16. De windmolens samen wekken naar schatting een vermogen op dat gelijk staat aan het verbruik van minimaal 100.000 huishoudens.

Vrijwillig(st)er Ons Stedeke gezocht

Voor dorpshuis Ons Stedeke zijn we op zoek naar een vrijwilliger, voor enkele uren per week, om de verschillende ruimten schoon te maken en om af en toe bardiensten te verzorgen. Er wordt op basis van de vrijwilligersvergoeding een financiële tegemoetkoming verstrekt. Aanmelden als belangstellende voor het uitvoeren van deze taken en/of nadere informatie opvragen, kan telefonisch of per app bij Ad van Geel, voorzitter/secretaris van bestuur Ons Stedeke, via 06-51 16 88 14.

Bestuur dorpshuis Ons Stedeke te Langeweg

Spaanse wiellerronde door Langeweg

Zondag 21 augustus a.s. voert de Vuelta, de ronde van Spanje voor beroepswielrenners, over de provinciale weg, N285, door Langeweg. Dat is natuurlijk niet niks.

Daarom heel de dag feest op het dorpsplein, met Open Podium, optredens van diverse muziekgezelschappen.  Houd deze dag vrij, vanaf 10.00 uur.

 

Nieuwe houtsnippers op wandelpaden in Patersbos

Zaterdag 9 april jongstleden was het dan zover. Een aantal Langewegse vrijwilligers hebben die ochtend vanaf 9.00 uur alle wandelpaden in het Patersbos, dit is het bos achter de begraafplaats en naast het evenementveldje voorbij sportzaal De Waai, voorzien van nieuwe houtsnippers. Hierdoor is het weer heerlijk wandelen in het Patersbos, ook bij wat vochtiger weer.

Het Patersbos dat vroeger eigendom was van de paters Kapucijnen, is met de verkoop van de kerk en de er aan vast gebouwde, dus bijbehorende, woning, overgedragen aan Emmaus Langeweg. De houtsnippers zijn gekocht door Emmaus. Bewoners van Emmaus Langeweg maken regelmatig gebruik van dit patersbos, maar op woensdag- en zaterdagmiddag, tijdens de openingstijden verkoop bij Emmaus, is/wordt dit bos ook opengesteld voor andere belangstellenden en bezoekers. Gelukkig mogen ook de kinderen van de Mariaschool regelmatig in het bos kennis op doen, onder andere bij het insectenhotel.

Helaas zien we dat dit bos ook regelmatig wordt gebruikt als honden uitlaatterrein, maar dit is dus niet de bedoeling. Het Patersbos is geen gemeentelijk eigendom, maar is particulier eigendom van Emmaus Langeweg. Laten we er dus met z’n allen zuinig op zijn, er geen rotzooi achterlaten en het bos alleen ingaan op de genoemde openingstijden.

Rond 10.30 uur was de klus geklaard en hebben we nog heerlijk genoten van de koffie met koek bij Emmaus.

Een initiatief van wijkvereniging Langeweg
De foto's op deze site zijn allen geplaatst met toestemming van de rechthebbenden.
Deze site of delen ervan mogen niet gekopieerd worden zonder schrifelijke toestemming