Nieuws / Mededelingen

Opbrengst collecte KWF kankerbestrijding

Ook dit jaar zijn de collectanten vanaf 5 september weer op pad geweest voor het KWF (kankerbestrijding) . De collecte in Langeweg heeft dit jaar maar liefst € 522,85 opgeleverd, deze opbrengst is hoger dan in 2020 dus een geweldige prestatie! Iedereen heel hartelijk bedankt voor de medewerking en gulle bijdragen.

Marian van Tussenbroek-van Dijk
Wijkhoofd collecte kankerbestrijding in Langeweg
De Langeweg 60

Zwerfafval-opruimaktie (23 oktober)

Zaterdag 23 oktober a.s. tussen 9.00 en 11.00 uur houdt de wijkvereniging weer een zwerfafvalopruimaktie.
Verzamelen om 9.00 uur bij Eeterij en Feesterij De Droom. We beginnen met een kopje koffie.
Na afloop is er ook nog wat te drinken in De Droom.

Graag zelf handschoenen en veiligheidshesje meebrengen.  De organisatie zorgt voor knijpers, zakopenhouders en afvalzakken.
Wij vragen iedereen gedurende deze aktie de Langewegse vlag uit te hangen, om de vrijwilligers een hart onder de riem te steken en om te laten zien dat u de aktie steunt en dat u zich realiseert dat u geen afval op straat achter moet laten.

NB.
De wijkvereniging heeft zelf afvalknijpers en zakopenhouders. Als u zelf een keer afval wil opruimen, een origineel teambuildingsactiveit of een leuke activiteit zoekt, voorafgaand aan een gezellig etentje of in een andere context, kunt u gebruik maken van deze spullen.
Neem hiervoor contact op met Bart van Gils: lj.vangils@home.nl.

Kledingactie Mariaschool

Beste Dorpsgenoten, 

In het najaar houdt de Mariaschool weer een kledingactie!
De opbrengst hiervan gaat naar de school, zodat we dit weer kunnen investeren in leuke activiteiten voor onze kinderen.  
Helpt u ook mee een flink aantal kilo’s in te leveren.

Noteert u woensdag 3 november alvast in de agenda!

Hoe gaat het in zijn werk?
U kunt de zakken met kleding op woensdag 3 november ’s morgens

tussen 8:00 en 8:30 uur inleveren voor de Mariaschool.
Lukt het niet om het dan te brengen, laat het dan aan Niki weten (06-20665411) dan zorgen wij dat het opgehaald wordt bij u thuis.

Wat wordt er wel ingezameld? 
– Alle draagbare boven- en onderkleding 
– Draagbare schoenen (aan elkaar gebonden) 
– Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens, kussenslopen) 
– Zachte knuffelbeesten

Wat wordt er niet ingezameld? 
– Vloerbedekking, tapijten en snij afval (kleine lappen stof) 
– Niet draagbare kleding en schoenen 
– Dekbedden, kussens, tuinstoelkussen, etc. 
– Werkkleding en vervuilde kleding 
– Speelgoed 

Hoe moet de kleding verpakt worden? 
Alles dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak/ vuilniszak. 

Met vriendelijke groet,
Ouderraad Mariaschool

Gewijzigd: Nieuws van de hummeltjesclub

In september start het nieuwe seizoen van de hummeltjesclub weer:  elke vrijdag na schooltijd van 14.30 uur tot 15. 30 uur in de gymzaal De Waai en bij goed weer op het trapveldje.  Als er geen school is, is er ook geen hummeltjesclub.  De kosten bedragen is € 2,50 per keer  of € 22,50 voor een heel seizoen. Dit is inclusief iets te drinken en iets anders lekkers.  Alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar uit Langeweg of andere Mariaschoolleerlingen zijn welkom op onze hummeltjesclub.

We zoeken ook vrijwilligers die het organisatieteam willen versterken. We zijn telkens met 2 begeleiders aanwezig en bij bijzondere bijeenkomsten ( Sinterklaas of de laatste bijeenkomst in het seizoen) met zoveel mogelijk.

Voor aanmeldingen of meer informatie:

Cindy van der Wagt
06-55695181
clvandrie@live.nl

 

Een initiatief van wijkvereniging Langeweg
De foto's op deze site zijn allen geplaatst met toestemming van de rechthebbenden.
Deze site of delen ervan mogen niet gekopieerd worden zonder schrifelijke toestemming