Nieuws / Mededelingen

Seniorenraad Langeweg gaat op 7 augustus 2024 een vaartocht maken

Deze vaartocht is al een aantal jaren een populaire tocht. Dit komt mede door de afwisselende vaarroute en uiteraard de catering tijdens deze vaartocht.

Om 09.30 uur worden de trossen losgegooid bij onze aanlegsteiger in Drimmelen. Onze bemanning serveert koffie of thee met appelgebak. Via de Amer en de havens van Oosterhout arriveren we bij de Marksluis. Deze op afstand bediende sluis wordt voor ons geopend zodat we de Mark op kunnen varen. We passeren de volgende plaatsen: Breda, Terheijden, Zevenbergen, Standdaarbuiten, Stampersgat en Dinteloord.

Bij Dintelsas vaart het schip via de sluis het Volkerrak in. We varen een stukje stroomopwaarts en komen dan uit bij een van de drukste sluizen van Europa: de Volkeraksluizen. Hier gaan we schutten en komen vervolgens langs Willemstad, de havens van Moerdijk en de Moerdijkbruggen. Daarna zetten we weer koers richting Drimmelen.

Catering aan boord

Tijdens de rondvaart staat een uitgebreid en gevarieerd lunchbuffet voor u klaar. Zo kunt u genieten van een heerlijke soep, verschillende broodsoorten, krentenbrood, mini croissants, zoete lekkernijen, diverse soorten kazen en vleeswaren, zoetbeleg, diverse salades, een warme snack en tijdens de lunch onbeperkt koffie, thee en melk.

’s Middags gaat de bemanning rond met warme snacks. In totaal zijn we zeven uur onderweg. Helemaal exact kunnen we de duur niet voorspellen, daar we afhankelijk zijn van de wachttijden bij de sluizen.

Milieuvriendelijk met de Z8

We gebruiken de nieuwste technieken om zo milieuvriendelijk en comfortabel mogelijk te varen. Daarnaast is de Z8 ook nog eens een heel mooi schip met een fraaie vormgeving en een luxe interieur waarin hoogwaardige materialen zijn gebruikt. De raampartijen zijn groot en bieden een uitstekend uitzicht.

 

 

Vaartijd en kosten

09.30 – 16.30 uur voor slechts € 30,– per persoon

Aanmelden

Door overmaking van € 30,– pp voor 15 juli 2024 op bankrekening NL NL88 RABO 0132 5961 13 t.n.v. Stichting Seniorenraad Langeweg onder vermelding van vaartocht 7 augustus

Uitnodiging dagfietstocht 2024

Het bestuur van KBO en Seniorenraad Langeweg organiseren jaarlijks samen een dagfietstocht.

Voor dit jaar staat deze gepland op woensdag 24 juli  a.s.. Uiteraard moet het dan wel goed fietsweer zijn. Is dat niet het geval dan proberen het een week later 31 juli. Iedereen die zich opgegeven heeft krijgt uiteraard bericht of het wel of niet door gaat.

Heb je zin om actief bezig te zijn en om graag deze dag mee te fietsen dan moet je je uiterlijk vóór donderdagavond 18 juli op te geven door uw eigenbijdrage ad € 7,00 over te maken op bankrekening NL88 RABO 0132 5961 13 t.n.v. Stichting Seniorenraad Langeweg onder vermelding van fietstocht.

Het wordt weer een bijzondere en mooie fietstocht.
Men vertrekt om 10.00 uur bij de Mariakapel aan de Kloosterlaan.

Zoals gebruikelijk wordt weer voor de koffie met… en lunch gezorgd.

Met fietsgroeten.

Het bestuur van KBO/Seniorenraad Langeweg

Biodiversiteit op de begraafplaatsen van Immanuelparochie

Op 21 mei jongstleden is een aantal (zo’n 25) vertegenwoordigers/vrijwilligers van zowel bestuur, parochiebegraafplaatsencommissie (PBC), administrateurs, beheerders en onderhoudsvrijwilligers van de zeven begraafplaatsen van de Immanuelparochie in dorpshuis Ons Stedeke te Langeweg bijeen geweest om samen van gedachten te wisselen over biodiversiteit op de begraafplaatsen.

We zijn gestart met koffie en gebak. Na een hartelijke verwelkoming door de voorzitter van de PBC, Ruben Goedhart, heeft Ruben kort het doel van deze bijeenkomst toegelicht. Aansluitend op meer aandacht voor dit onderwerp, hebben enkelen van de PBC een tijd geleden een bijeenkomst van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) bijgewoond in Zwolle, waarin de biodiversiteit op begraafplaatsen centraal stond. Waarom biodiversiteit?  Het is algemeen bekend: de natuur staat onder druk. Begraafplaatsen zijn vaak een oase van groen en natuur. Door de biodiversiteit op de begraafplaatsen te omarmen, geeft men daarmee de natuur een steuntje in de rug. Bovendien kan biodiversiteit de uitstraling van een begraafplaats bevorderen.  De leden van de PBC, die deze bijeenkomst hebben bijgewoond, zijn best enthousiast hiervan teruggekomen, hetgeen heeft geleid tot bespreking van de (on)mogelijkheden betreffende dit onderwerp bij ‘onze’ begraafplaatsen. Dat was de aanleiding om met z’n allen samen te komen en de begraafplaats in Langeweg en bij Emmaus het plaatselijke bekende ‘Patersbos’, de vijver en bijenkorven te bezoeken.

Nadat hij het programma voor deze bijeenkomst kort had samengevat, leidde Theo Schouwenaars van de begraafplaats onderhoudsploeg Langeweg, de groep rond. Het bloemenveld dat is ingezaaid op het strooiveld, de delen waar het gras sinds één jaar niet meer is gemaaid, maar zeker ook de relatie inzake biodiversiteit in het Patersbos, de vijver en de bijen maakten bij de aanwezigen op een positieve wijze indruk. Een vraag is nog of het wenselijk is om bijvoorbeeld in het lange(re) gras bloemen te planten. Theo stelde dat we ook met betrekking tot de begraafplaatsen aan de toekomst moeten denken. De gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers neemt sterk toe. Daarnaast wordt er momenteel al zo’n 67% van de overledenen gecremeerd, dus het aantal begrafenissen neemt nog steeds af. Vraag daarbij blijft hoe lang blijven de huidige zeven begraafplaatsen open. Moeten er één of meerdere begraafplaatsen op termijn worden gesloten? We hebben vervolgens nog aandacht besteed aan het wel/niet gebruiken van bestrijdingsmiddelen om de tegel-/grindpaden onkruidvrij te houden. Ook hieromtrent lopen de meningen enigszins uiteen. Zeker is dat enkele zitbankjes op de begraafplaats als heel positief wordt ervaren.

Na afloop van de rondwandeling vond er, onder het genot van een drankje, met de hele groep een evaluatie in Ons Stedeke plaats. Hieruit bleek dat sommigen voorstander zijn en blijven van een ‘strak onderhouden’ begraafplaats, maar de meesten voelen er zeker voor om langzaamaan een begin te maken om kleine(re) delen van de begraafplaats in te richten met meer biodiversiteit. Dit zou kunnen door heide, bloemen en/of struiken te zaaien c.q. planten op delen van de begraafplaats die daarvoor geschikt zijn. Mogelijk kan ook op sommige delen van (grotere) grasvelden een deel minder frequent worden gemaaid of een tijd helemaal niet. Bijen houden op/bij de begraafplaats is een leuk idee, maar er zijn ook mensen die bang zijn van bijen.
Op begraafplaatsen waar helemaal geen gras is, zal biodiversiteit wat moeilijker in te vullen zijn. 

Maar ook daar zijn zeker mogelijkheden door minder bestrating, meer struiken, enzovoort. Wel is afgesproken te pogen de plaatselijke bevolking zoveel mogelijk ‘mee te nemen’ met de te ondernemen nieuwe activiteiten op dit gebied, waarbij zeker het katholieke karakter van de begraafplaatsen in ere moet worden gehouden. Dit houdt in dat de bomen, struiken, enzovoort, wel moeten passen binnen het geheel van een stille, rustige, nette begraafplaats. Kortom een plek waar je in alle rust je kunt bezinnen, waar de nabestaanden en vrienden hun geliefde overledenen kunnen blijven herdenken.

De bijeenkomst werd rond 12.00 uur afgesloten met een welgemeend dank aan alle aanwezigen en een dankjewel aan het bestuur van de Immanuelparochie om deze zinvolle en geslaagde bijeenkomst mogelijk te maken.

Op de bijgevoegde foto’s, gemaakt door Ine Corstiaensen, een korte impressie van deze biodiversiteit bijeenkomst.

Namens DB PBC, Ad van Geel, secretaris

Mini-bieb Ons Stedeke

Sinds enige tijd heeft Langeweg een tweede mini-bieb. Naast de eerdere geplaatste mini-bieb aan de Zuiddijk 2H, kun je nu ook tercht bij de mini-bieb die buiten aan Ons Stedeke, Kloosterlaan 22 opgehangen is (zie foto).

Voor beide min-biebs, geldt dat je daar gratis boeken kunt lenen en/of ruilen om te lezen.
Mocht u thuis nog een leuk boek hebben dat u niet meer leest, neemt het eens mee naar een mini-bieb en ruil het met een ander boek.

Veteranenvlag

Veteranenvlag

Op 4 en 5 mei, dodenherdenking en bevrijdingsdag, hing bij het monument voor oorlogsveteranen (aan het kerkgebouw in Langeweg)  de Veteranenvlag.

Ook op de nationale veteranendag, zaterdag 29 juni a.s., zal de veteranenvlag naast de nationale driekleur wapperen bij het monument.

De veteranenvlag is een door Nederlandse veteranen ontworpen vlag. Ze is bedoeld voor allen die namens het Koninkrijk hebben gediend in een of meerdere onderdelen van de krijgsmacht. De vlag wordt beschouwd als een symbool van verbondenheid en waardering van alle veteranen, zonder onderscheid.

Centraal op de voorgrond van de vlag is het Draaginsigne Veteranen zichtbaar. Dit symbool, een gouden letter V, is ook bekend van de zogeheten veteranenspeld. Het insigne staat symbool voor de waardering voor het risicovolle werk dat veteranen in het verleden als militair in naam van de samenleving hebben verricht. De V-vorm staat voor de begrippen veteraan, vrede en veiligheid.

Alle krijgsmachtonderdelen zijn terug te vinden in de vlag: de lichtblauwe, donkerblauwe en groene kleur staan symbool voor alle veteranen die zich als onderdeel van de landmacht, de marine, de marechaussee of de luchtmacht hebben ingezet. Te land, ter zee, en in de lucht.

De rode en witte kleur hebben een dubbele betekenis. Het rood is zowel onderdeel van de Nederlandse vlag, maar tevens is het een uiting van respect en eer voor alle gesneuvelde militairen en andere oorlogsslachtoffers. Ook de kleur wit is onderdeel van de Nederlandse vlag, maar staat daarnaast symbool voor de vrede waarvoor veteranen hebben gestreden. De kleur lichtblauw representeert VN-uitzendingen zoals UNIFILUNPROFOR en Mali. Het in de vlag aanwezige groen staat symbool voor onder andere de Tweede WereldoorlogSFOR en ISAF, waarmee alle missies worden bestreken.