Nieuws / Mededelingen

100 jarige woningen aan De Langeweg

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat De Langeweg 60 t/m 72 werd gebouwd. En dat was reden voor een feestje! Op 10 september 2022 kwamen alle bewoners van deze huizen samen om stil te staan bij deze mijlpaal. Dat wil zeggen, stil staan voor de foto, daarna was er voldoende reuring en gezelligheid. Er was een taart met een (bijna) 100 jaar oude foto van de huizen en daarna werd er geborreld en gekletst over het wel en wee in deze prachtige hoek van het dorp. Bewoner Cor woont al sinds zijn geboorte, ruim 80 jaar geleden, in zijn huis. En ook Ger heeft een langdurige band met zijn woning, omdat zijn moeder er vroeger heeft gewoond. Verder was iedereen het over eens dat ze mazzel hadden met zulke leuke buren!

Begin twintigste eeuw trokken veel landarbeiders naar de stad. Om ervoor te zorgen dat er toch voldoende arbeidskrachten op het land bleven werken, werden de huizen aan De Langeweg 60 t/m 72 gebouwd. Arbeiders tussen de 25 en 50 jaar oud, die minimaal zes maanden in dienst waren bij een boer, kwamen in aanmerking. Ze kregen de kans om de huizen, inclusief flinke lap grond, eerst te huren en vervolgens te kopen. Dankzij de Landarbeiderswet uit 1920 konden ze tegen gunstige voorwaarden een lening afsluiten. Op deze manier waren de arbeiders minder afhankelijk van hun patroon en konden ze investeren in een oudedagvoorziening. En dat was genoeg reden om te blijven: alle bewoners maakten gebruik van deze regeling.

Proost op 100 jaar De Langeweg 60 t/m 72!

Van Mariaschool naar Hoeksteen.

Elke einde is het begin van iets nieuws……

5 september was het dan zover, de kinderen van de Mariaschool gingen voor hun eerste schooldag naar hun nieuwe school. De meeste kinderen zijn overgegaan naar de Hoeksteen in Zevenbergschen Hoek. In de vorige edities van Ons Dorpshart gaven wij jullie altijd een korte inkijk op de school. Ook nu willen wij jullie mee laten genieten van de avonturen op de Hoeksteen.

Terug naar 5 september, een super spannende dag, voor zowel de kinderen als de ouders. Een aantal kinderen gingen vol goede moed al op de fiets naar school, het was tenslotte prachtig weer. Aangekomen op het schoolplein stonden de juffen en de meester van de bovenbouwunit ons al op te wachten. De kinderen werden allemaal hartelijk ontvangen met een glaasje ‘champagne’ en samen hebben ze proostend het nieuwe schooljaar geopend. Hierna mochten de ouders nog even in de klas kijken van hun kind, erg fijn om zo ook als ouders te starten. De eerste week stond in het teken van elkaar leren kennen en al snel werden de eerst ‘speel’afspraakjes gemaakt met de kinderen uit Zevenbergschen Hoek.

Ook binnen het onderwijs is wat veranderd, de klassen zijn geen  echte klassen meer maar units geworden, dat ziet er als volgt uit:

Unit 1 Onderbouw, hierin zitten groep 1, 2 en 3
Unit 2 Middenbouw, hierin zitten groep 4, 5 en 6
Unit 3 Bovenbouw, hierin zitten groep 7 en 8

De kinderen zitten nu met meerdere jaren bij elkaar en gaan zo ook meer van andere leerjaren leren.

Naast taal, spelling, rekenen etc. hebben de kinderen in hun 2e week al een breakdance voorstelling gegeven en een aantal workshops gevolgd.

Kort gezegd: de kinderen zijn gestart op hun nieuwe school en ze gaan er samen een mooi schooljaar van maken!

NK Tegelwippen! Doe je mee?

15/16 oktober is HET Langewegs tegel-wip-weekend en kun je je tegels inleveren. Voor elke gewipte m2 wordt geld opgehaald, dat ten goede komt aan onze fanfare. 

Het idee: Haal tegels uit je tuin en plant er iets moois voor terug. 

Mocht je dat al deze zomer willen doen, dat kan natuurlijk ook. Wacht nog wel met het inleveren van je tegels tot 15 oktober. 

Meld je tegel aan op nk-tegelwippen.nl en maak een foto van het resultaat. 

heb je vragen: mail aan info@muziekveredeltlangeweg.nl

Langeweg schoon, heel gewoon!

Zaterdag 22 oktober a.s. houden we weer een zwerfafvalopruimaktie in en om Langeweg, tussen 9.00 en 11.00 uur. Verzamelen om 9.00 uur bij  De Droom.
Iedereen is van harte welkom om mee te helpen.
Met name zullen we ons richten op toegangswegen, Zuiddijk, Hamseweg, De Langeweg, Schoolstraat, Hokkenberg en Markweg en de openbare ruimtes in Langeweg.

Graag zelf handschoenen en veiligheidshesjes meebrengen.
De Wijkvereniging heeft knijpers, zakopenhouders en afvalzakken.

We beginnen en eindigen natuurlijk met iets te drinken in Eeterij en Feesterij De Droom.

Zwerfafval opruimen kan natuurlijk altijd.
Iedere zaterdag en zondag staan hulpmiddelen klaar te De Langeweg 50 op het erf. Verzameld afval kan daar ook ingeleverd worden.
Meenemen en weer inleveren van de hulpmiddelen kan zonder afspraak!  

Met trots ondersteund door WordPress | Thema: Stacy door SpiceThemes