Akkerbouwbedrijf familie Schrauwen

Ons akkerbouwbedrijf bevindt zich aan de Langeweg 76 te Zevenbergschen Hoek (tegen de kern Langeweg). Onze percelen bevinden zich aan de oost- en noordzijde van Langeweg.

Wij zijn de 4e generatie op dit bedrijf dat voor het jaar 2000 gelegen was aan de overzijde van rijksweg A16. Vanwege de uitbreiding van A16 en HSL zijn wij verplaatst naar de huidige locatie. Dit was een kans om de gebouwen helemaal te moderniseren en als kistenbewaring in te richten.
In mijn opa’s tijd was het een gemengd bedrijf met akkerbouw, koeien en paarden. Opa stopte met de koeien en hield de akkerbouw aan. De paarden waren zijn grote hobby en zij bleven natuurlijk. Vader en moeder begonnen na hun huwelijk in 1969 met legkippen als extra inkomsten. Dit deden ze tot 1979. Ondertussen had vader het bedrijf van opa overgenomen en verbouwde naast akkerbouwgewassen ook vele kruiden, groenten en viooltjes. Dit was indertijd een lucratieve inkomstenbron. Sinds de mechanisatie toenam en verbeterde was het gedaan met de leuke saldo`s van deze bijzondere teelten.

In 1990 kwam Arjan van de Middelbare landbouwschool in Dordrecht en ging in maatschap met zijn vader en moeder. Caroline en Arjan bouwden samen een kas en begonnen als neventak de teelt van geforceerde frambozen. Deze oogstten we voor het hoofdseizoen en na het seizoen van de buitenteelten. Vader had de akkerbouw onder zijn hoede. Zoals eerder vermeld zijn wij in 2000 verplaatst en zetten wij de teelt van frambozen voort.

In 2004 namen Caroline en Arjan het bedrijf van zijn ouders over. Het werd steeds moeilijker om de frambozenteelt, welke heel arbeidsintensief en risicovol was, naast de akkerbouw te blijven voortzetten. In 2009 besloten we te stoppen met frambozen en de vrijgekomen kas deels te benutten als caravanstalling. Dat gaf een hoop rust zodat we ons weer helemaal op akkerbouw konden concentreren. De gewassen welke we nu telen zijn aardappelen, wintertarwe, suikerbieten, cichorei, uien, snijbonen en vlas.

Wij zijn ook steeds meer met duurzaamheid bezig op het bedrijf en hebben ook een aantal certificeringen daarvoor. Zo gebruiken wij voor de keuze van gewasbeschermingsmiddelen de milieumeetlat om de belasting voor bodem, milieu en water zo laag mogelijk te houden. Door de certificeringen is ook onze middelenkeuze flink aangescherpt naar duurzamere oplossingen. Wij gebruiken waar mogelijk zo vaak mogelijk schoffelmachines en wiedeggen en gebruiken geen kiemremmers meer in de aardappelbewaring. Door toepassingen van stalmest en compost gebruiken we ook steeds minder kunstmest op het bedrijf. Ook ploegen wij bijna niet meer. Door de grond ongemoeid te laten, verstoren we het bodemleven minder en kunnen we meer Co2 uit de lucht vast leggen met groenbemesters welke we telen na de oogst van de gewassen. Ondertussen zijn we ook gestart met koolstofboeren. Mocht U hier meer van willen weten kunt U dit vinden op: www.go2positive.com/wat-is-carbon-farming.  Dit kost ook fors minder brandstof, hebben we gemerkt. Dat zijn ook flinke sprongen vooruit in duurzaamheid. Biologisch telen zouden we het liefst gaan doen maar dat is vanwege de arbeidsproblematiek helaas niet mogelijk.

Op dit moment zit onze zoon Jan in het laatste jaar van de Hogere Agrarische School in den Bosch. Hij heeft de ambitie om het bedrijf in de toekomst voort te zetten. Na zijn studie wil hij eerst een aantal jaren in de teeltvoorlichting gaan werken. Hij krijgt zo de kans om de nieuwste en meest rendabele teeltmethoden te leren en ondertussen op vele bedrijven zijn kennis op te doen en weer te verspreiden.

Ondertussen werken we regelmatig met 3 generaties samen op het bedrijf, wat op zich heel bijzonder is. Het is mooi dat we op deze manier van elkaar kunnen blijven leren en ook genieten van elkaar.

Familie Schrauwen