Marlijn Academie / Antonius MBO-oefenhoeve

In dit artikel nemen we jullie mee naar weer een andere ondernemer in Langeweg, te weten Marlène Ruigrok-van Houtum. Marlène is geboren in Oost-Brabant en komt onder andere via wonen in Breda later in Zevenbergen terecht. Marlène is algemeen directeur dan wel bestuurder van een drieluik middelbaar beroepsonderwijs (MBO)-praktijk organisaties en wel:

  • 3A Antonius MBO-College, Marlijn Academie
  • 3A Antonius MBO-oefenhoeve
  • 3A Antonius Stichting 3Antonius (ABA)

Marlène woont met haar echtgenoot Peter Ruigrok en hun drie kinderen Carmen (23), Merel (19) en Machiel (16) sinds 1 april 2012 in Hoeve Cecilia aan De Langeweg 22 te Langeweg. Peter is mede-eigenaar van AllGreen B.V. (totaalleverancier voor tuincentraketens). Marlène en Peter zijn beiden afgestudeerd als landbouwkundig ingenieur aan de Universiteit in Wageningen.

Voor de oud-‘Slikgattenairen’: inderdaad de voormalige boerderij van de familie Snoeijs, dus vanaf Langeweg naar Zevenbergen, de N285, de 1e boerderij links.
In deze twee Rijks-monumentale panden zijn ook deze 3 organisaties gevestigd. Toen Marlène en haar gezin hier neerstreken was de woning aan een grondige restauratie toe. Deze werd de eerste maanden daarna uitgevoerd door het Langewegse Aannemingsbedrijf Ad Reniers en later werd de tuin onder handen genomen door het eveneens in Langeweg gevestigd Hoveniersbedrijf Andress Vreugdenhil Design.
Marlène is ontzettend bevlogen, gedreven en vertelt vol enthousiasme over haar organisaties die zijn gestart vanuit de visie dat alle mensen gelijkwaardig zijn en, zeker ook de ‘kans-armeren’ (specifiek ook jongeren vanaf ongeveer 18 jaar), gelijke kansen op de arbeidsmarkt moeten krijgen. Ze stelt daarbij: blijf allen normaal doen, relativeer op tijd en gebruik een goede dosis humor. 
Waar komt haar passie vandaan?
Naast initiatiefneemster van de Stichting Antonius voor Bijzondere Arbeidsparticipatie en oprichter van de Dagbesteding Antonius Hoeve, is Marlène directeur van de Marlijn Academie. Dit is een instelling met 66 MBO erkenningen (niveau 1 tot en met 4), die BBL opleidingen verzorgt binnen verschillende branches om werkenden met jarenlange ervaring de mogelijkheid te bieden een MBO-diploma te behalen. Privé is zij moeder, ook van Carmen, die juli 2017 is uitgestroomd uit het VSO met profiel dagbesteding. Als ouder hoopt ze dat Carmen een plek vindt waar ze blijft leren, voldoende uitdagingen krijgt en een actieve bijdrage levert aan de maatschappij binnen haar eigen kunnen. Een plek waar ze groeit, ontmoet, ontspant, ontwikkelt, lacht, leert, (samen)werkt en vooruit gaat. Die plek gunt Marlène aan alle jongeren als Carmen.
Het doel van dit ‘bijzondere’ onderwijs en arbeidsparticipatie is het leren van een beroep, door begeleiding naar een baan in een regulier bedrijf. Men leert tijdens de praktijk ook de MBO-beroepstaal. Hierin staat per beroep precies vastgelegd wat je moet kunnen en hoe je goed kunt functioneren. De beloning is een betaalde baan én een MBO-diploma, het MBO-certificaat, een MBO-Entree of niveau-2 diploma of tenminste een MBO-praktijkverklaring.
Een MBO-praktijkverklaring is een door de werkgever ondertekende en landelijk door het MBO erkende en gewaarmerkte verklaring waarin wordt aangegeven aan welke delen van een beroep de kandidaat in de praktijk succesvol heeft voldaan.
De ‘normale’ weg via deze opleiding is een praktische leerweg in het MBO. Met extra ondersteuning vanuit 3Antonius. Een start als MBO-leerling in het bedrijf om het beroep te leren. De ‘omweg’ is: eerst oefenen op de 3Antonius MBO-oefenhoeve, om te ontdekken waar je talenten liggen. Iedereen heeft talenten en leert op zijn eigen wijze.
Marlène en de medewerkers bij de drie organisaties pogen de doelen te bereiken door vanuit het in eerste instantie opdoen van praktijkervaring, dit kan op wel 160 erkende deel-opleidingen, de leerlingen ook zelf de onderliggende theorie daarbij in de klas te laten zoeken en in MBO-taal op te laten schrijven. Uiteraard worden de leerlingen daarbij begeleid door deskundige praktijkondersteuners en/of docenten. Een zeer belangrijke doelstelling is ook dat middels stages de medewerkers, ook zonder startkwalificatie, MBO-praktijkverklaringen kunnen behalen om hun talenten zichtbaar te maken. De Antonius mbo-oefenhoeve biedt daarbij aan: een onderwijsgerichte arbeidsmatige activering, werk-fit, beschutte stage, dagbesteding en bijna-baanlocatie. Ter voorbereiding op een (betaalde) leerwerkplek in een regulier bedrijf en het behalen van een MBO-diploma of een MBO-praktijkverklaring.
De Marlijn Academie heeft in heel Nederland al vele opleidingstrajecten verzorgd, met name ook in de gehele papierindustrie, waar vele operators via deze Academie hun certificaten hebben behaald. Een greep uit de disciplines waarvoor opleidingen worden verzorgd: administratie, ICT, facilitair, bouw-specifiek timmeren, groen, horeca, meubelmaker, enzovoorts.
Deze opleidingen zoeken en werven de stagebedrijven en bieden de stageplekken aan de leerlingen aan.

Op de locatie in Langeweg, ook een erkend leerbedrijf, mogen maximaal 24 leerlingen gelijktijdig de opleiding volgen. Momenteel telt deze opleidingslocatie 22 leerlingen. Vanuit de stages van de locatie in Langeweg  worden diverse opdrachten uitgevoerd, zo is op het eigen terrein een forse werkplaats gebouwd waarin vele werkzaamheden als leeropdrachten worden uitgevoerd, wordt het groen onderhouden, de dieren worden verzorgd, wordt interne catering verzorgd aan bedrijven/organisaties die daar structureel of incidenteel ruimten huren of workshops verzorgen. Niet onvermeld mag blijven dat in opdracht van de wijkvereniging Langeweg onlangs de prachtige bank is gemaakt en geplaatst rondom de Magnolia boom bij de brievenbus op de hoek Zuiddijk-Kloosterlaan.

Deze verschillende opleidingen kunnen overigens altijd nog ‘praktijk-vrijwilligers’ gebruiken voor alle eerder genoemde richtingen (onder andere ICT, timmeren, groen, horeca, zorg, facilitair, administratie, meubelmaker). Dus heb je tijd en wil je jouw (opgedane) vakkennis delen c.q. niet verloren laten gaan, neem dan gerust contact op voor het maken van een afspraak met Marlène: marlene.ruigrok@marlijnacademie.nl of 0168 -331 702 of 06 – 22 49 14 09.
Ook voor het structureel of incidenteel huren van (kantoor)ruimten in de monumentale schuur kun je met Marlène contact opnemen.
Om de sfeer en humor in de opleiding te bevorderen wordt iedere vrijdagmiddag om 16.00 uur een week-afsluitende borrel gehouden, waarbij zowel leerlingen als medewerkers aanwezig zijn.
Wil je Hoeve Cecilia eens  bezichtigen? Dat kan op de landelijke ‘Open Monumentendag, dit jaar op zaterdag en zondag 11-12 september.
Tot slot meldt Marlène dat de leerlingen die een praktijkverklaring hebben behaald, daarvoor ook een digitale badge ontvangen zodat ze die altijd op hun telefoon, bijvoorbeeld bij een sollicitatie, kunnen tonen. De organisaties van Marlène hebben nu budget gekregen om in heel West-Brabant (16 gemeenten) praktijkverklaringen te mogen uitreiken.
Note: in de ‘Langeweg-Alert app-groep plaatsten Marlène en Peter onlangs het volgende bericht:
“Goedemorgen allemaal, allereerst excuses dat we deze app hiervoor gebruiken. Wij zijn Peter en Marlène Ruigrok en al 5 jaar bezig om hier op Langeweg 22 formeel toestemming te krijgen voor ons initiatief om jongeren die uitvallen op school; hier alsnog een stukje mbo en of een MBO-praktijkverklaring te laten behalen. Kijk op www.mbo-praktijkverklaring.nl voor meer informatie wat we in West-Brabant doen. 3antonius bereidt jongeren voor op participatie met onderwijs.
Nu hebben we in 2017 wel een omgevingsdialoog gehouden en was de omgeving positief. Maar aangezien deze reeds 5 jaar oud is, vraagt de gemeente of de omgeving nog steeds geen bezwaar heeft. Zouden jullie voor 6 april een mailtje willen sturen naar marlene.ruigrok@marlijnacademie.nl waarin je aangeeft wel of geen bezwaar te hebben tegen dit initiatief. Hartelijk dank. Wellicht mag appen ivm Corona ook.
Super bedankt, fijne zondag en als je nog vragen hebt, bel of kom langs.
Peter en Marlène”

Reactie van de interviewer: Hoewel de inzenddatum al verstreken is, zou het toch fijn zijn, als je nog geen melding hebt verzonden, dat alsnog op korte termijn te doen. Een prachtig initiatief deze onderwijsinstelling in Langeweg!