Nieuws / Mededelingen

Schoolplein Mariaschool

Beste buurtbewoners, graag delen we met u de afspraken met betrekking tot ons schoolplein.

We hanteren de afspraken van het schoolplein zoals die zijn gemaakt in 2013:
“in overleg met gemeente is er na de verkregen subsidie van 2013 een gedeeltelijke openstelling van het schoolplein. Aan deze subsidie is de volgende voorwaarde gesteld: het schoolplein van de Mariaschool is openbaar toegankelijk voor de buurtkinderen van maandag tot en met vrijdag na reguliere schooltijd tot 18.00 uur.”  

Semi openbaar om vandalisme en kosten van herstelwerkzaamheden te voorkomen alsmede de veiligheid van eenieder te waarborgen. Hoewel er diverse vragen zijn gekomen om het schoolplein langer open te houden, is er door het bestuur besloten deze afspraken te blijven hanteren. Dit is ook in de MR vergadering van de Mariaschool besproken.
Hiervoor gelden de onderstaande regels & aandachtspunten:

 • De openingstijden van het schoolplein zijn van maandag tot en met vrijdag na de reguliere schooltijd tot 18.00 uur.
 • De school-vrijwilliger Chris zal het hek van het schoolplein om 18.00 uur afsluiten.
 • In de schoolvakanties zal het schoolplein geopend worden op doordeweekse dagen. De openingstijden zijn dan van 8.00 –18.00 uur.
 • In het algemeen betekent ‘een open hek’ dat het schoolplein toegankelijk is voor de kinderen. Bij ‘een gesloten hek’ mag er niet op het schoolplein gespeeld worden.
 • Het is niet toegestaan om op het dak te klimmen. Er kan een briefje in de brievenbus gedaan worden bij Chris (omschrijving van de bal en van wie deze is). Hij zal ervoor zorgen dat de bal van het dak gehaald wordt.
 • Er wordt via de gemeente Moerdijk een bord aangevraagd waarop de regels duidelijk vermeld staan. Dit wordt zo spoedig als mogelijk gerealiseerd.

Mocht u als buurtbewoner hier vragen over hebben dan kunt u de school bellen (0168-326693) of een mail sturen naar info.maria@dewaarden.nl

Ons Stedeke mag weer deels open

Op 25 mei jongstleden ontvingen we van de gemeente Moerdijk bericht dat de eerste stapjes van verdere terugdraaiing van de ingestelde Corona-maatregelen, die volledige sluiting van dorpshuis Ons Stedeke betekende, weer worden teruggedraaid.

Vanaf laatstgenoemde datum mag het muziekonderwijs weer van start. Dat betekent dat fanfare Muziek Veredelt, blaasorkest d’Eigeweskus, Chanson de la Vie, band Just for Fun en het Saxofoon-orkest Saxoband, hun repetities weer mogen starten. Er zijn nog wel forse beperkingen, zoals er mag maar één club gelijk in het gebouw zijn, tenzij er afgesloten ruimten kunnen worden gecreëerd, er mogen absoluut geen consumpties worden meegebracht (zelf meebrengen van consumpties en/of water mag ook niet), er geldt een registratieplicht, alleen dirigent én repeterende leden mogen aanwezig zijn, de voorgeschreven afstand moet worden bewaard, voldoende ventileren, enzovoorts.

Hopelijk ontvangen we op korte termijn ook aanvullend bericht dat we, mogelijk als pilot, ook mogen starten met enkele andere activiteiten in Ons Stedeke.

We zien er natuurlijk allemaal weer naar uit dat we weer snel terug kunnen naar NORMAAL! In spanning wachten we daarom de verdere versoepelingen met ingang 5 of 9 juni aanstaande af. Blijf echter allemaal op je hoede, houd de geldende maatregelen in acht, was vaak je handen, houd afstand, blijf thuis als je verkouden bent, laat je zo spoedig als dat kan inenten, enzovoorts.

Succes toegewenst en we heten de verenigingen die weer mogen starten, uiteraard van harte welkom in ons Langewegse dorpshuis Ons Stedeke.

Bestuur dorpshuis Ons Stedeke

Oproep namens onze jeugd:

Omdat het schoolplein na 18.00u dicht gaat moeten we op zoek naar een andere plek om te spelen in het dorp. 

De kinderen spelen graag een potje voetbal en dat kan op het trapveldje naast het grote voetbalveld. 

Helaas trappen ze regelmatig in een dikke hondendrol.
Lieve mensen, willen jullie alsjeblieft de poep opruimen en het veld netjes houden??. 

Dan hebben onze kinderen tenminste nog een fijn plekje om buiten te kunnen spelen.

Een oproep aan iedereen; durf elkaar aan te spreken als je ziet dat hier geen gehoor aan wordt gegeven.

Nieuw Oranje comité Langeweg is voltooid !!

Geweldig goed nieuws kunnen wij u melden vanuit het oranje comité Langeweg.

Nadat de afgelopen koningsdag wederom een groot succes was geworden, heeft dit ook geleid tot de aanmelding van nieuwe oranje comité leden. En dit is GEWELDIG nieuws!!
Nieuw elan betekent dat we op Langeweg de koningsdag voor de toekomst weer kunnen waarborgen en dat wij er alles aan zullen doen om deze mooie, gezellige en gebroederlijke dag in Langeweg te behouden.
Wij als oranje comité vinden het belangrijk dat een “oranje” dag behouden blijft, immers is het een dag voor IEDEREEN en als wij afgelopen koningsdag alle positieve reacties en blijde gezichten zien, kunnen en mogen we wel stellen : “vooral doorgaan”.

Het oranje comité bestaat nu uit:

 • Nicole Weterings
 • Marian de Visser
 • Esra de Bakker
 • Iris Pierik
 • Niki Fens-Mensen
 • Marianne Vijverberg
 • Wim van Geel

Het oranje comité zal alles in het werk stellen om koningsdag 2022, waar wij het “”Dorp op Stelten” gaan organiseren, weer tot een mooie, gezellige, gebroederlijke, fantastische, sportieve en gewoon een leuke dag te maken. Voor deze dag zullen wij ook nog extra medewerking van Bart van Gils krijgen, immers zijn Bart en Wim al 2 jaar (Bevrijdingsdag Langeweg) bezig met de voorbereidingen van “Dorp op Stelten).

Voor dorp op stelten voor de wijk ZUID (Kloosterlaan/Zuiddijk) zijn wij nog op zoek naar 2 wijk leid(st)ers.
Iets voor jou? Meld je even aan a.u.b

Namens het oranje comité Langeweg allemaal een fijne vakantie EN noteer alvast 27 april 2022 in uw agenda en na de feestavond misschien ook 28 april alvast een snipperdag?

met vriendelijke groet.

Oranje comité Langeweg

In Development: Nieuw in Langeweg: “Buurt preventie”

Onlangs werd er in de teams-meeting van de wijkvereniging het idee geopperd om ook in Langeweg een buurtpreventie groep te gaan formeren. Een buurtpreventie die zich laat zien in ons dorp en die onveilige situaties kan signaleren, vernielingen kan rapporteren en een luisterend oor en kijkend oog kan/wil zijn voor een “veilig” Langeweg. Na de oproep in de wijkverenigings-meeting heeft Wim van Geel zich aangemeld om e.e.a. op te zetten. 

Inmiddels hebben zich een 9-tal dorpsbewoners bij Wim aangemeld om in de buurtpreventiegroep te participeren.

De eerste contacten met de gemeente zijn gelegd en u zult binnekort verder geïnformeerd worden over de stand van zaken.  Hopelijk hebben we dan ook al een actieve buurtpreventie in de straten van Langeweg. maaarrrrrr………. een “veilig” Langeweg dat doen we SAMEN! Dus uw ogen zijn net zo belangrijk als de onze! Wim heeft ook gekeken hoe ze dit in een ander klein dorp doen.

Inmiddels dus een mooi clubje met fanatieke mensen die jullie in de toekomst “als het goed is” in koppels door Langeweg zullen zien lopen. Mocht u zelf iets “ongewoons” te melden hebben spreek deze mensen gerust aan en gebruik zeker ook de Langeweg Alert app. De buurtpreventie coördinator staat in “nauw” contact met de wijkagent-politie en gemeente,

Namens de buurtpreventie Langeweg “op naar een veilig Langeweg”.

Robert-Niki-Jordi-Petra-Daniëlle-Nanda-Joris-Wouter Jan en Wim

Welkomstpakket voor nieuwe inwoners Langeweg

Nieuwe inwoners die in Langeweg komen wonen ontvangen sinds kort van de wijkvereniging een welkomstpakket. Daarmee laat de wijkvereniging zien dat we het leuk vinden als er nieuwe mensen komen en dat we blij zijn dat ze voor Langeweg hebben gekozen.  Bij het pakket hoort ook de vraag of en de hoop dat de nieuwe bewoners niet alleen hier komen wonen, maar ook “mee willen doen” met alle Langewegse reilen en zeilen en activiteiten.

Hiernaast een foto zoals het pakket eruit kan zien.  De samenstelling wisselt.

Aan de foto kunnen geen rechten ontleend worden.

Klik op de foto om deze te vergroten

Inwoners-enquête gemeente Moerdijk

Velen hebben onlangs de uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de digitale enquête over de tevredenheid van de inwoners in de gemeente Moerdijk. Laat deze niet oningevuld liggen alstublieft!

Denk bij het invullen ook aan hoe we als dorp broodnodig meer woningbouw nodig hebben om jonge inwoners aan Langeweg te binden en jongeren naar Langeweg te trekken. Om de leefbaarheid in Langeweg te behouden is het hartstikke noodzakelijk dat het gemeentebestuur van Moerdijk met de woningbouw niet slechts kijkt naar de grootste kern(en), maar nu eens bij Zevenbergen-Oost ook Langeweg betrekt. Minstens 50 betaalbare huizen zouden er volgens mij bij moeten komen de komende 5 jaren. Denk bij het invullen van de enquête ook eens aan al het groen dat weggehaald gaat worden! Wat en waar komt er daarvoor in de plaats iets terug! Dat moet ook in Langeweg zichtbaar worden. Wat gaan we, als meest bij de nieuwe windmolens liggende kern, als inwoners van Langeweg merken van de revenuen van die windmolens? Of gaan die ook naar de gehele Moerdijkse gemeenschap en dragen wij de lasten? Waarom wordt er zo geroepen om de vergroening en speelvoorzieningen op het plein van de Mariaschool te moderniseren én meer publiekelijk open te stellen? Denkt het gemeentebestuur nog aan Langeweg? Mogelijk wel, maar wat doen ze daadwerkelijk voor het behoud van de leefbaarheid hier???

Vul de enquête in met jouw gevoelens over de tevredenheid in Langeweg. Ik heb die van mij hierboven zomaar wat verwoord, maar ook ingevuld!

Ad van Geel

Een initiatief van wijkvereniging Langeweg
De foto's op deze site zijn allen geplaatst met toestemming van de rechthebbenden.
Deze site of delen ervan mogen niet gekopieerd worden zonder schrifelijke toestemming