Nieuws / Mededelingen

Update Buurtpreventie

Ontzettend trots zijn wij dat we inmiddels kunnen melden dat onze club weer uitgebreid is. Momenteel bestaan we uit 12 buurtpreventie leden die allen ons dorp met ogen en oren observeren om een zo veilig en leefbaar mogelijk Langeweg te hebben. Opvallende zaken die we geconstateerd hebben zijn  bijvoorbeeld brandgangen niet technische verantwoord of dicht gegroeid, diverse ramen en deuren open van openbare gebouwen, verdachte situaties rondom de “de kleine koer” parkeerterrein Emmaus,  maar ook verzakte tegels bij Mariakapel en ongeoorloofd veel storting in ondergrondse container. Na deze aanloopperiode zal de buurtpreventie binnenkort overstappen op een waarschuwings systeem. Mocht de buurtpreventie dan een verdachte situatie bij uw woning signaleren  dan zal een  briefje in de bus gedaan worden met de mogelijke “ongewone” situatie die uw woning of omgeving onveilig maken. U kan dan zelf hieruit uw conclusie trekken om te verbeteren.

Heel leuk zijn de reacties die wij op onze loop/fiets route ontvangen van bewoners van Langeweg. Immers de buurtpreventie loopt er voor uw veiligheid en voor ons Langeweg.

Momenteel hebben we al een leuk gezellig clubje maar er kunnen altijd mensen bij. Het zou mooi zijn als we 20 leden zouden hebben. Dan is het voor iedereen een genot om zo af en toe eens een rondje Langeweg e.o. te lopen/fietsen.

Momenteel bestaan wij uit

 • Nanda van Bekhoven
 • Wouter Jan Bulsing
 • Petra van Rijsingen
 • Danielle de la Bije
 • Cindy Lucieer
 • Robert Vervenne
 • Joris Pierik
 • Niki Mensen Fens
 • Jordi Fens
 • Paul van Bekhoven
 • Liset van Heijs Bulsing
 • Wim van Geel

 

 

 

 

 

Inschrijving kan via de gemeente Moerdijk website of mail naar Wimvangeel@freeler.nl

Namens de buurtpreventie allemaal een fijne vakantie gewenst.

Team buurtpreventie Langeweg.

Gewijzigd: Schoolplein Mariaschool

Beste buurtbewoners, graag delen we met u de afspraken met betrekking tot ons schoolplein.

We hanteren de afspraken van het schoolplein zoals die zijn gemaakt in 2013:
“in overleg met gemeente is er na de verkregen subsidie van 2013 een gedeeltelijke openstelling van het schoolplein. Aan deze subsidie is de volgende voorwaarde gesteld: het schoolplein van de Mariaschool is openbaar toegankelijk voor de buurtkinderen van maandag tot en met vrijdag na reguliere schooltijd tot 18.00 uur.”  

Semi openbaar om vandalisme en kosten van herstelwerkzaamheden te voorkomen alsmede de veiligheid van eenieder te waarborgen. Hoewel er diverse vragen zijn gekomen om het schoolplein langer open te houden, is er door het bestuur besloten deze afspraken te blijven hanteren. Dit is ook in de MR vergadering van de Mariaschool besproken.
Hiervoor gelden de onderstaande regels & aandachtspunten:

 • De openingstijden van het schoolplein zijn van maandag tot en met vrijdag na de reguliere schooltijd tot 18.00 uur.
 • De school-vrijwilliger Chris Toebak zal het hek van het schoolplein om 18.00 uur afsluiten.
 • In de schoolvakanties zal het schoolplein geopend worden op doordeweekse dagen. De openingstijden zijn dan van 8.00 –18.00 uur.
 • In het algemeen betekent ‘een open hek’ dat het schoolplein toegankelijk is voor de kinderen. Bij ‘een gesloten hek’ mag er niet op het schoolplein gespeeld worden.
 • Het is niet toegestaan om op het dak te klimmen. Er kan een briefje in de brievenbus van school gedaan worden (omschrijving van de bal en van wie deze is). Chris Toebak zal ervoor zorgen dat de bal van het dak gehaald wordt
 • Er wordt via de gemeente Moerdijk een bord aangevraagd waarop de regels duidelijk vermeld staan. Dit wordt zo spoedig als mogelijk gerealiseerd.

Mocht u als buurtbewoner hier vragen over hebben dan kunt u de school bellen (0168-326693) of een mail sturen naar info.maria@dewaarden.nl

Nieuws van de hummeltjesclub

In september start het nieuwe seizoen van de hummeltjesclub weer:  elke maandag na schooltijd van 14.30 uur tot 15. 30 uur in de gymzaal De Waai en bij goed weer op het trapveldje.  Als er geen school is, is er ook geen hummeltjesclub.  De kosten bedragen is € 2,50 per keer  of € 22,50 voor een heel seizoen. Dit is inclusief iets te drinken en iets anders lekkers.  Alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar uit Langeweg of andere Mariaschoolleerlingen zijn welkom op onze hummeltjesclub.

We zoeken ook vrijwilligers die het organisatieteam willen versterken. We zijn telkens met 2 begeleiders aanwezig en bij bijzondere bijeenkomsten ( Sinterklaas of de laatste bijeenkomst in het seizoen) met zoveel mogelijk.

Voor aanmeldingen of meer informatie:

Cindy van der Wagt
06-55695181
clvandrie@live.nl

 

Een initiatief van wijkvereniging Langeweg
De foto's op deze site zijn allen geplaatst met toestemming van de rechthebbenden.
Deze site of delen ervan mogen niet gekopieerd worden zonder schrifelijke toestemming