Einde Mariaschool in Langeweg lijkt in zicht

Einde Mariaschool in Langeweg lijkt in zicht

BN de Stem 19 Oktober

Dat was schrikken, maar nog meer verbazen…….

Natuurlijk is er de laatste tijd over het behoud van de Mariaschool gepraat en geschreven en verdiept de MR zich erin, maar om nou zo’n kop te plaatsen, dat doet vermoeden dat het een gelopen race is.

Met de basisschool verdwijnt de ziel uit het dorp, de levensader zoals Mart Schepers in het artikel zegt

 • Ouders moeten hun kinderen vele jaren wegbrengen, misschien 2 auto’s nodig
 • Op grote scholen zijn er klassen van 30 leerlingen en meer. Past jouw kind daarin?
 • Minder samenhang, want vriendschappen ontstaan meer buiten het dorp
 • Minder verenigingsleven, want kinderen zullen eerder geneigd zijn bij een vereniging buiten Langeweg te gaan. Exploitatie van Dorpshuis en sportzaal komen in gevaar!
 • Een dorp zonder school is niet aantrekkelijk om te wonen voor gezinnen met schoolgaande kinderen in, terwijl er juist een aantal nieuwe woningen gebouwd gaan worden in Langeweg. De bevolking vergrijst.

De basisschool is een belangrijke voorziening voor de vitaliteit van Langeweg. Ze vormt een bindend karakter, het geeft gemeenschapszin. De school is noodzakelijk voor de leefbaarheid in het dorp en het verenigingsleven.

Een school in een kleine kern is veel meer dan kennisoverdracht

 • De kracht van een kleine school is dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten, er zelfstandig van leren werken, maar ook elkaar helpen.
 • De leerkrachten kennen elk kind en kunnen de lesstof aanpassen aan het niveau en tempo
 • kinderen kunnen al vlug zelfstandig naar school en spreken na schooltijd samen af.
 • Alle kinderen kennen elkaar, spelen met elkaar, gaan naar dezelfde club, motiveren elkaar bij dorpsactiviteiten.
 • De betrokkenheid van ouders is groot, er worden contacten gelegd, initiatieven genomen, ze spreken af de schouders ergens onder te zetten. (onderhoud schoolplein, gebouw)
 • Er gebeurt veel vanuit en samen met de school, ook voor ouderen (Mart Schepers) maar denk ook aan carnavalsoptocht, waar een groep met de juf in mee loopt, sinterklaasintocht en daarna samenkomst in de Waai m.m.v school. Een kersttocht in het dorp met bezoek aan ouderen. Kerstviering waarbij de school betrokken wordt. Schoonmaak dag in het dorp.

Er zijn scholen in kleine kernen met veel minder dan 50 leerlingen en die kunnen blijven bestaan Moeten de prognoses niet beter bekeken worden?

Wat kan de gemeente betekenen? Het gaat hun óók om de leefbaarheid van Langeweg.

Ouders, inwoners van Langeweg laat je nu horen!

 Een verontruste en betrokken (jarenlang schoolbestuur) oud inwoner van Langeweg, met een kleinkind op de Mariaschool

Ine Corstiaensen

Reacties zijn gesloten.

Een initiatief van wijkvereniging Langeweg
De foto's op deze site zijn allen geplaatst met toestemming van de rechthebbenden.
Deze site of delen ervan mogen niet gekopieerd worden zonder schrifelijke toestemming