Werken aan (beter) werk geeft weer grip op je leven.

Werken aan (beter) werk geeft weer grip op je leven.

Er zijn mensen die door omstandigheden de grip op hun situatie kwijtraken en in een negatieve spiraal belanden. Ze willen wel verbeteren door te werken aan (beter) werk, maar krijgen dit zelf niet voor elkaar. Ze weten misschien niet wat ze anders zouden kunnen doen. Of ze weten dit wel maar hebben geen geld voor opleiding. Misschien zitten ze in een situatie waardoor ze niet in aanmerking komen voor een lening (schulden) of financiële ondersteuning (geen uitkerende instantie). Of ze hebben een goede opleiding maar blijven steken op lager betaalde baantjes waardoor ze geen relevante werkervaring hebben en de kans op beter werk mislopen.

Iedereen heeft recht om te werken en goed in het eigen levensonderhoud te voorzien. Daar wil de stichting Back on Track Moerdijk bij helpen: Samen werken om je leven weer op de rails te krijgen, zodat je weer grip krijgt en volwaardig kan meedraaien in de maatschappij. Bij de stichting gaan ze in gesprek met de aanmelders. Eerst wordt onderzocht waar er mogelijk hulp is. Is die er echt niet, dan wordt gezocht naar wegen om de stap naar verbetering toch mogelijk te maken. Er wordt een persoonlijk routeplan gemaakt. Opties hierin zijn o.a. loopbaanonderzoek en beroepskeuze, (bijdragen in de kosten voor) scholing, in gesprek gaan met werkgevers voor een werk/leerplek en hulp bij arbeidsmarktbenadering. De beste optie is afhankelijk van de situatie van de deelnemer en kan per persoon verschillen.

De stichting werkt alleen met professionele vrijwilligers zoals loopbaancoaches en arbeidsdeskundigen. Daarnaast zijn er bestuursleden met een groot lokaal netwerk om zo makkelijker in gesprek te raken met lokale werkgevers. Inmiddels heeft de stichting een netwerk opgebouwd binnen o.a. de Gemeente, het Werkplein en het UWV. Contacten zijn er met Maatschappelijk Werk, Schuldhulpmaatje en andere mogelijke doorverwijzers.

De stichting raakt graag in gesprek met doorverwijzers, sponsoren en werkgevers. Maar bovenal met deelnemers die denken in aanmerking te komen voor ondersteuning. Kun je ja zeggen op de volgende vragen, meld je dan bij aan bij www.backontrackmoerdijk.nl .

  1. Ben je inwoner van de gemeente Moerdijk?
  2. Ben je bereid (best veel) tijd en energie te besteden aan het werken naar je verbetering? (Denk aan tijd voor coaching en studie. Het programma is persoonlijk maar kan in sommige gevallen wel twee jaar duren.)
  3. Val je binnen de inkomensnorm van <130% van het minimum inkomen (circa €2600)?
Reacties zijn gesloten.