Ons Stedeke mag weer deels open

Ons Stedeke mag weer deels open

Op 25 mei jongstleden ontvingen we van de gemeente Moerdijk bericht dat de eerste stapjes van verdere terugdraaiing van de ingestelde Corona-maatregelen, die volledige sluiting van dorpshuis Ons Stedeke betekende, weer worden teruggedraaid.

Vanaf laatstgenoemde datum mag het muziekonderwijs weer van start. Dat betekent dat fanfare Muziek Veredelt, blaasorkest d’Eigeweskus, Chanson de la Vie, band Just for Fun en het Saxofoon-orkest Saxoband, hun repetities weer mogen starten. Er zijn nog wel forse beperkingen, zoals er mag maar één club gelijk in het gebouw zijn, tenzij er afgesloten ruimten kunnen worden gecreëerd, er mogen absoluut geen consumpties worden meegebracht (zelf meebrengen van consumpties en/of water mag ook niet), er geldt een registratieplicht, alleen dirigent én repeterende leden mogen aanwezig zijn, de voorgeschreven afstand moet worden bewaard, voldoende ventileren, enzovoorts.

Hopelijk ontvangen we op korte termijn ook aanvullend bericht dat we, mogelijk als pilot, ook mogen starten met enkele andere activiteiten in Ons Stedeke.

We zien er natuurlijk allemaal weer naar uit dat we weer snel terug kunnen naar NORMAAL! In spanning wachten we daarom de verdere versoepelingen met ingang 5 of 9 juni aanstaande af. Blijf echter allemaal op je hoede, houd de geldende maatregelen in acht, was vaak je handen, houd afstand, blijf thuis als je verkouden bent, laat je zo spoedig als dat kan inenten, enzovoorts.

Succes toegewenst en we heten de verenigingen die weer mogen starten, uiteraard van harte welkom in ons Langewegse dorpshuis Ons Stedeke.

Bestuur dorpshuis Ons Stedeke

Reacties zijn gesloten.

Een initiatief van wijkvereniging Langeweg
De foto's op deze site zijn allen geplaatst met toestemming van de rechthebbenden.
Deze site of delen ervan mogen niet gekopieerd worden zonder schrifelijke toestemming