Veteranenvlag

Veteranenvlag

Veteranenvlag

Op 4 en 5 mei, dodenherdenking en bevrijdingsdag, hing bij het monument voor oorlogsveteranen (aan het kerkgebouw in Langeweg)  de Veteranenvlag.

Ook op de nationale veteranendag, zaterdag 29 juni a.s., zal de veteranenvlag naast de nationale driekleur wapperen bij het monument.

De veteranenvlag is een door Nederlandse veteranen ontworpen vlag. Ze is bedoeld voor allen die namens het Koninkrijk hebben gediend in een of meerdere onderdelen van de krijgsmacht. De vlag wordt beschouwd als een symbool van verbondenheid en waardering van alle veteranen, zonder onderscheid.

Centraal op de voorgrond van de vlag is het Draaginsigne Veteranen zichtbaar. Dit symbool, een gouden letter V, is ook bekend van de zogeheten veteranenspeld. Het insigne staat symbool voor de waardering voor het risicovolle werk dat veteranen in het verleden als militair in naam van de samenleving hebben verricht. De V-vorm staat voor de begrippen veteraan, vrede en veiligheid.

Alle krijgsmachtonderdelen zijn terug te vinden in de vlag: de lichtblauwe, donkerblauwe en groene kleur staan symbool voor alle veteranen die zich als onderdeel van de landmacht, de marine, de marechaussee of de luchtmacht hebben ingezet. Te land, ter zee, en in de lucht.

De rode en witte kleur hebben een dubbele betekenis. Het rood is zowel onderdeel van de Nederlandse vlag, maar tevens is het een uiting van respect en eer voor alle gesneuvelde militairen en andere oorlogsslachtoffers. Ook de kleur wit is onderdeel van de Nederlandse vlag, maar staat daarnaast symbool voor de vrede waarvoor veteranen hebben gestreden. De kleur lichtblauw representeert VN-uitzendingen zoals UNIFILUNPROFOR en Mali. Het in de vlag aanwezige groen staat symbool voor onder andere de Tweede WereldoorlogSFOR en ISAF, waarmee alle missies worden bestreken.

Reacties zijn gesloten.