In Development: Nieuw in Langeweg: “Buurt preventie”

In Development: Nieuw in Langeweg: “Buurt preventie”

Onlangs werd er in de teams-meeting van de wijkvereniging het idee geopperd om ook in Langeweg een buurtpreventie groep te gaan formeren. Een buurtpreventie die zich laat zien in ons dorp en die onveilige situaties kan signaleren, vernielingen kan rapporteren en een luisterend oor en kijkend oog kan/wil zijn voor een “veilig” Langeweg. Na de oproep in de wijkverenigings-meeting heeft Wim van Geel zich aangemeld om e.e.a. op te zetten. 

Inmiddels hebben zich een 9-tal dorpsbewoners bij Wim aangemeld om in de buurtpreventiegroep te participeren.

De eerste contacten met de gemeente zijn gelegd en u zult binnekort verder geïnformeerd worden over de stand van zaken.  Hopelijk hebben we dan ook al een actieve buurtpreventie in de straten van Langeweg. maaarrrrrr………. een “veilig” Langeweg dat doen we SAMEN! Dus uw ogen zijn net zo belangrijk als de onze! Wim heeft ook gekeken hoe ze dit in een ander klein dorp doen.

Inmiddels dus een mooi clubje met fanatieke mensen die jullie in de toekomst “als het goed is” in koppels door Langeweg zullen zien lopen. Mocht u zelf iets “ongewoons” te melden hebben spreek deze mensen gerust aan en gebruik zeker ook de Langeweg Alert app. De buurtpreventie coördinator staat in “nauw” contact met de wijkagent-politie en gemeente,

Namens de buurtpreventie Langeweg “op naar een veilig Langeweg”.

Robert-Niki-Jordi-Petra-Daniëlle-Nanda-Joris-Wouter Jan en Wim

Reacties zijn gesloten.

Een initiatief van wijkvereniging Langeweg
De foto's op deze site zijn allen geplaatst met toestemming van de rechthebbenden.
Deze site of delen ervan mogen niet gekopieerd worden zonder schrifelijke toestemming