Seniorenraad Langeweg

Doelstelling

Belangenbehartiging van en dienstverlening aan alle senioren van Langeweg, teneinde het sociale en culturele welzijn, de zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie van de senioren te bevorderen. Senioren zijn zij die ouder zijn dan 55 jaar.

Contactgegevens

Contactpersoon:
naam: Wies van Minderhout
straat + huisnr.: Schoolstraat 13
postcode + plaats: 4772 RB Langeweg
E-mail: lvanminderhout@gmail.com
Omschrijving

De Seniorenraad ontwikkelt en voert activiteiten uit die kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen. Zij  onderhoudt hiertoe contacten met andere belangenorganisaties en fungeert  als trefpunt, vraagbaak en overlegorgaan. De seniorenraad van Langeweg is een stichting, opgericht in juni 2000 en heeft dus geen leden.