SKW Stichting Sociaal Kultureel Werk

DoelstellingDe vereniging is er voor jong en oud met als doelstelling elkaar te ontmoeten en gezellig samen bezig te zijn met allerlei activiteiten.
Contactgegevens
Contactpersoon

Caroline Schrauwen

Straat + huisnr.

De Langeweg 76

Postcode + Plaats

4765 TG Zevenbergschen Hoek

Telefoon

0168-326486

E-mail

skwlangeweg@outlook.com

Samenkomdagen
Algemeen

Verschillende activiteiten worden georganiseerd voor alle belangstellenden en geinteresseerden.

Deze activiteiten worden aangekondigd via social media, waarna je jezelf aan kan melden om deel te nemen.

Instuif

Op donderdag 1x per 2 weken kunnen kinderen van groep 1 t/m 8 deelnemen aan workshops en sportactiviteiten in Ons Stedeke van 18.30 tot 19.30 uur.

Disco

Gedurende het schooljaar wordt dit op vrijdag ongeveer 4x georganiseerd in Ons Stedeke voor de basisschoolleeftijd.

Next XL

Speciaal voor jongeren vanaf 12 jaar worden allerlei leuke en gezellige activiteiten georganiseerd.