De wijkvereniging vertegenwoordigt bijna 900 inwoners in en rond ‘Slikgat’ en probeert samen met gemeente Moerdijk, provincie Brabant, bedrijven, verenigingen en natuurlijk de bewoners zelf de leefbaarheid van het dorpje in stand te houden of te verbeteren.

De Wijkvereniging Langeweg is opgericht in 1976. Ons dorp lag verdeeld over twee gemeenten, voormalige gemeentes Zevenbergen en Terheijden, waarbij de scheidslijn dwars door huizen en tuinen liep. Een adviesorgaan van burgers uit Langeweg was nodig om beide gemeenten te wijzen op praktische problemen.

In de loop der jaren heeft de wijkvereniging zich ontwikkeld tot gesprekspartner op het brede gebied van wonen, welzijn en zorg in onze kern. Wij denken en werken graag mee aan nieuwe initiatieven in Langeweg. Dat doen we door bijvoorbeeld met de gemeente te overleggen, Langewegse verenigingen bij te staan of zelf subsidies en fondsen te werven om een project uit te kunnen voeren.

Het bestuur van de verenging bestaat uit de volgende personen:

  • Mart Scheepers (voorzitter)
  • Theo Schouwenaars (Penningmeester)
  • Leo de Koning (Bestuurslid)
  • Theo van Oosterhout (Bestuurslid)
  • Vincent van Wing (Bestuurslid)
  • John Kapitein (Bestuurslid)
De wijkvereniging is te bereiken via: wijkvereniginglangeweg@gmail.com