Zoals u wellicht weet gaan er in de Wethouder Trompersstraat woningen gebouwd worden.  De oplevering gaat nog wel enkele jaren duren, 2024/2025 wellicht.  Zie informatie op www.Langewegonline.nl, onder wijkvereniging,  woningbouw.
Bent u geinteresseerd in een seniorenwoning die gebouwd gaan worden in de Weth. Trompersstraat?  Wilt u in aanmerking komen voor huur van zo’n woning, die gerealiseerd gaan worden door  woningcorporatie Woonkwartier?
Dan is het goed dat u zich nu al inschrijft. Inschrijven kan op www.klikvoorwonen.nl.

Om te kunnen reageren op de woningen moet je ingeschreven staan. Hoe eerder je inschrijft hoe meer inschrijfduur er wordt opgebouwd (als de woningen op inschrijfduur worden toegewezen). Let op: er moet wel aan de dan geldende voorwaarden van het passend toewijzen voor sociale huurwoningen (inkomen en huishoudgrootte) worden  voldaan om te kunnen reageren. Ook moet de meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst aan de inschrijving toegevoegd zijn.

In de inschrijving kunt u een zoekprofiel invullen. Daarin kan de gewenste gemeente, woonplaats en type woning ingevuld worden.  Een inschrijving bij Klik voor Wonen kost € 17,50. De inschrijving kun je jaarlijks voor €10,00 verlengen. Met deze inschrijving kun je reageren op huurwoningen en parkeerruimten/garages.