De provincie Noord-Brabant werkt aan de voorbereiding van diverse maatregelen aan de N285 tussen Klundert en de aansluiting met de A59 bij Wagenberg. Het doel van deze maatregelen is om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren op en langs de N285.

N285 bij Langeweg

Wat gaan we doen?

Over een traject van bijna 30 kilometer gaat de provincie een hele reeks aan maatregelen nemen. U vindt het beknopte overzicht op deze kaart (PDF, 5,5 MB).

De onderstaande nummers komen overeen met de nummers op de kaart.

 1. Aansluiting met de A59 bij Wagenberg: we verbeteren de doorstroming van het verkeer door bij de verkeerslichten een extra rijstrook aan te leggen. Zo scheiden we linksafslaand verkeer richting de A59 van het doorgaande verkeer richting Breda.
 2. Voshil – Niet meer van toepassing.
 3. Wagenberg – Uit onderzoek bleek dat dit geen knelpunt was, dus hoeft niet aangepast.
 4. Vogelstraat (Wagenberg): Verkeer kan hier straks de N285 niet meer oversteken, zodat het veiliger wordt.
 5. Hoevenseweg (Wagenberg) – Hier komt een middengeleider (‘vluchtheuvel’), zodat fietsers en bromfietsers in 2 fases over kunnen steken. Dit is veiliger omdat er op die manier ruimte is om te wachten tot de andere rijbaan vrij is. Ook verbeteren we de aansluiting met de Zwaluwse Pootweg en Hoevenseweg
 6. Eerste weg (parallelweg noordzijde, Zevenbergsche Hoek) – We leggen hier passeerhavens op de parallelweg aan. Zo kunnen auto’s en vrachtverkeer elkaar makkelijker passeren. Ook komt hier tussen de N285 en de parallelweg een grondwal. Dit is ter vervanging van de bomenrij die het dichtste op de weg staat. Ook voorkomt het dat auto’s door de berm van parallelweg naar de N285 rijden of omgekeerd.
 7. Tankstation Argos (Zevenbergsche Hoek) – Hier komt een scheiding tussen de rijstroken, ter vervanging van de paaltjes die er nu staan. Ook komt er zo ruimte door een voorsorteervak om vanaf het tankstation richting Zevenbergen af te slaan.
 8. Viaduct met de A16 – We leggen tussen de parallelweg en de N285 een grondwal aan, zodat verkeer niet meer door de tussenberm kan rijden.
 9. Tussen  viaduct  A16 – Langeweg – We accentueren de uitritten zodat verkeer beter zichtbaar is en de situatie daarmee veiliger.
 10. Langeweg-dorp – Bij de Kloosterlaan leggen we een rotonde aan. Daarnaast wordt er een zgn. poortconstructie aangelegd. Hierbij zit een kleine bocht in de rijbaan zodat het verkeer al snelheid mindert voordat het bij de rotonde is. Tussen de poortconstructies aan beide zijdes van de rotonde is de toegestane snelheid 60 km/u.
 11. Langeweg-Zevenbergen – Ook hier accentueren we de uitritten zodat verkeer beter zichtbaar is en de situatie daarmee veiliger.
 12. Galgenweg (Zevenbergen)– We verbeteren de aansluiting met de parallelweg. Op de N285 leggen we een middengeleider (‘vluchtheuvel’) aan, zodat fietsers en bromfietsers veilig in 2 fases over kunnen steken.
 13. Dikkendijk (Zevenbergen) – Ook hier komt een middengeleider zodat fietsers en bromfietsers veilig in 2 fases over kunnen steken. Ook verbeteren we de aansluiting van de fietspaden met de Dikkendijk.
 14. A17 Oost – Havenbedrijf Moerdijk, Rijkswaterstaat, Gemeente Moerdijk en de provincie onderzoeken nog hoe de aansluiting zo efficiënt ingericht kunnen worden.
 15. A17 West – We passen de fietspaden zo aan dat de snelheid van de overstekende (brom)fietsers langzamer wordt en zij beter zicht krijgen op het kruisende verkeer.

Zie ook: N285 Klundert – Wagenberg – Provincie Noord-Brabant*