Beste bewoners,

Zoals u weet zijn de voorbereidingen gestart voor het plaatsen van de windmolens (A16). Omdat de dorpen; Zevenbergschen Hoek, Langeweg en Moerdijk hier de meeste last van gaan ondervinden, is door de provincie en de gemeente besloten om 25% van de bouwrechten beschikbaar te stellen aan de omgeving. Deze 25% van de 7 windmolens langs de A16 mogen wij In overleg met de stichting STEM naar eigen inzicht inzetten onder de navolgende 3 voorwaarden:

  1. Moet gebruikt worden voor lokale energietransitie
  2. iedereen moet mee kunnen doen
  3. Het geld moet zich terugverdienen.

Besloten is om dit in onderlinge samenwerking te doen met de Dorpstafel van Zevenbergschen Hoek, de wijkvereniging van Langeweg en Dorpstafel van Moerdijk,

De insteek voor deze samenwerking is dat we op onderlinge argumenten tot een gemeenschappelijke LEA (Lokale Energie Agenda) komen.

Het eerste overleg heeft hier intussen plaats gevonden. Totaal zijn we hier met een 10 tal mensen bij betrokken (vanuit de dorpskernen).

Gedurende dit traject is er ook maandelijks overleg met de Stichting STEM en de gemeente Moerdijk.

De LEA is een document waar wij als dorpskernen in aan kunnen geven waar we het geld voor willen inzetten. Denk hierbij aan het isoleren van woningen, leggen van zonnepanelen etc.)

We zoeken nog enthousiaste dorpsbewoners wie hiermee willen meedenken en meebepalen.

Hoe kun je mee doen:
Je kunt op 2 manieren aansluiten.

Als lid van de werkgroep of in de klankbordgroep.
Als deelnemer aan de werkgroep werk je actief mee (denken/schrijven) van de LEA.
Hoeveel tijd kost je dit? Inschatting is dat we maximaal 1x in de 14 dagen (s ‘avonds) inhoudelijk afstemmen.

Als deelnemer van de klankbordgroep krijg je steeds het tussenproduct van de LEA toegestuurd met het verzoek om vooral kritisch te kijken naar de inhoud en hier feedback op te geven aan de werkgroep. 

Hoeveel tijd kost je dit? De inschatting is nu dat dit 1x per maand een concept LEA krijgt via de mail met het verzoek om hier wat van te vinden. Dit kun je geheel zelf inplannen. Het zal steeds om enkele pagina’s tekst gaan.

Duur van het traject is niet helemaal in te schatten, maar het streven is om dit uiterlijk juli 2021 rond te hebben.

Als je geïnteresseerd bent meld je dan zo snel mogelijk aan door een e-mail te sturen naar wijkvereniginglangeweg@gmail.com (Leeftijd maakt niet uit)

We zullen vervolgens een (digitale) bijeenkomst organiseren om het verder toe te lichten en waar je vragen kunt stellen. Hierna is de keuze aan jou of dat je wilt aansluiten.

***Interessant + leerzaam + bijdragen aan klimaat + lokaal belang + goed voor je CV***